Det gamle trehusmiljøet i Levanger fredes

Levanger i Trøndelag fredes som kulturmiljø. Det vedtar regjeringen i dag.

Trehusbebyggelse i Levanger.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Dette innebærer at gater, plasser, parker og bygninger i Levanger sentrum fredes etter kulturminneloven, skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– Med fredningen tar vi vare på et trehusmiljø av nasjonal verdi. Det er et eksempel på urbane trehusmiljø slik de fremsto ved inngangen til 1900-tallet, og det er godt bevart. Fredningen kan også få stor betydning for Levanger, med økt aktivitet og turisme, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i pressemeldingen.

(Saken fortsetter under bildet)

Dette området i Levanger blir fredet.   Foto: Klima- og miljødepartement

 

Området som fredes utgjør 175 dekar. Totalt er 157 bygninger helt eller delvis omfattet av kulturmiljøfredningen. Dette er en av de få gjenværende trebebyggelsene i Midt-Norge fra årene rundt 1900. 

– Kulturmiljøfredningen skal ikke være til hinder for at Levanger skal kunne utvikles som en levende by med handel og annen næringsvirksomhet. Men med fredningen gjør vi det klart at denne helt spesielle trehusbebyggelsen skal bevares, og det blir selvsagt restriksjoner på hva som kan gjøres av endringer, sier Elvestuen.

Videre i pressemeldingen opplyses det følgende:

Trehusene i Levanger ble bygget i den korte perioden mellom bygningsloven av 1896 og murtvangsloven av 1904.  Murtvangsloven ble innført etter bybrannen i Ålesund i 1904 og forbød oppføring av trehus innenfor bygrensen i alle byer i Norge. Bygningsmiljøet i Levanger er variert. Det er karakteristisk for tidsrommet rundt 1900, da industrielt framstilte bygninger var i ferd med å erstatte den håndverksbaserte byggetradisjonen.

Enkelte bygninger har blitt modernisert og ombygd, men mange av bygningene står slik de var opprinnelig. Siden 2010 er mange bygg istandsatt i Levanger. Levanger har fått 11,8 millioner kroner i tilskudd fra Riksantikvaren i årene 2010-2018.

Når et kulturmiljø fredes, er det for å ta vare på sammenhengen og helheten i miljøet. En kulturmiljøfredning omfatter utearealene og det utvendige av bygningene, ikke interiør.

Levanger blir den ellevte kulturmiljøfredningen i Norge etter kulturminneloven. Fra før har vi blant annet Bygdøy i Oslo og Ny-Hellesund i Vest-Agder. Levanger blir den andre kulturmiljøfredningen i Trøndelag, den første var Sør-Gjæslingan.

Riksantikvaren har utarbeidet et forslag til forvaltningsplan for Levanger kulturmiljø. Det er i tillegg utarbeidet en veileder, Byggeskikk og estetikk i Levanger. Den skal være et hjelpemiddel til å ta vare på byens arkitektoniske egenart. I arbeidet med fredningen har det vært gjennomført folkemøter, høringer, kostnadsanalyser og ringvirkningsanalyser.


 

Ordføreren: – Vi vil ikke ha en museumsby, vi skal ha en levende by

Fredningsvedtaket vil få stor betydning for utviklingen av Levanger sentrum, mener ordfører Robert Svarva (Ap).