Her vil de militære kolonnene kjøre fredag

Militærkolonne på trøndersk veg.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Det er mange militære kjøretøy på norske veger i forbindelse med den pågående Nato-øvelsen.

Fredag 9. november vil vegene listet opp under være berørt, ifølge Statens Vegvesen.

 • 2 kolonner fv. 30 Åkrestrømmen – Koppang, rv. 3 Koppang – Kolomoen, E6 Kolomoen – Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad - Fredrikstad, kl. 09.30 – 18.36
 • 2 kolonner E136 Bergset – Dombås, E6 Dombås - Rygge, kl. 10.00 – 22.37
 • 1 kolonne rv. 80 Bodø – Fauske, E6 Fauske - Junkerdal, kl. 07.30 – 09.01
 • 4 kolonner fv. 31 Brekken – Vauldalen, kl. 07.45 – 10.16
 • 2 kolonner fv. 29 Dalholen – Hjerkinn, E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 08.00 – 11.19
 • 1 kolonne E6 Dombås - Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad - Fredrikstad, kl. 11.00 – 19.45
 • 2 kolonner rv. 3 Elverum – Rena, kl. 09.00 – 12.54
 • 1 kolonne rv. 3 Elverum – Rena, kl. 18.00 – 18.39
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Rakkestad, rv. 22 Rakkestad – Lillestrøm, E6 Lillestrøm – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen - Rena, kl. 12.45 – 18.38
 • 1 kolonner E6 Fredrikstad – Rygge, kl. 15.15 – 15.58
 • 1 kolonne E6 Frigård – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 07.00 – 16.04
 • 3 kolonne E6 Furuhaugli/Dovrefjell – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 08.00 – 15.00
 • 1 kolonne E6 Gardermoen – Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad - Fredrikstad, kl. 12.00 – 14.51
 • 2 kolonne E6 Hageseter/Dovrefjell – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 08.00 – 11.00
 • 7 kolonner E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 09.00 – 14.33
 • 1 kolonne E6 Jørstadmoen – Fredrikstad, kl. 14.00 – 16.43
 • 2 kolonner E6 Kvam – Sessvollmoen, kl. 16.00 – 19.59
 • 5 kolonner E136 Lesja – Åndalsnes, kl. 09.15 – 12.02
 • 1 kolonne E6 Jørstadmoen – Ørland, kl. 08.00 – 19.58
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Koppang, fv. 30 Koppang – Åkrestrømmen, kl. 07.00 – 08.30
 • 5 kolonner rv. 3 Rena – Elverum, kl. 10.15 – 19.40
 • 17 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen - Fredrikstad, kl. 07.30 – 13.37
 • 2 kolonner E6 Rygge – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena, kl. 17.15 – 23.35
 • 1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Værnes, kl. 06.00 – 10.40
 • 2 kolonner fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 04.00 – 05.22
 • 2 kolonner rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen - Oslo, kl. 16.00 – 19.19
 • 8 kolonner E6 Sessvollmoen - Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad - Fredrikstad, kl. 08.00 – 16.54
 • 1 kolonne rv. 3 Elverum – Rena, kl. 14.00 – 14.43
 • 1 kolonne E14 Værnes – Storlien, kl. 17.00 – 18.28
 • 8 kolonner fv. 31 Vauldalen – svenskegrensa, kl. 06.00 – 08.51
 • 1 kolonne E6 Frigård – Steinkjer, fv. 17 Steinkjer – Hammarnesodden, kl. 07.00 – 09.58
 • 1 kolonne E6 Frigård – Fiborgtangen, kl. 09.15 – 10.09
 • 1 kolonne fv. 17 Hammarnesodden – Steinkjer, E6 Steinkjer - Frigård, kl. 12.00 – 14.58
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen - Frigård, kl. 18.00 – 18.54
 • 1 kolonne E6 Frigård – Berkåk/Voll, kl.  10.00 – 12.38
 • 2 kolonner E6 Frigård – Berkåk/Voll, kl.  17.00 – 20.38
 • 4 kolonner Voll/Berkåk – Værnes/Frigård, kl. 08.30 – 13.41

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.


Nato-show med «klart budskap» til utfordrere

Nato kan forsvare seg mot enhver fiende. Det er budskapet fra alliansens nøye iscenesatte oppvisning på Byneset utenfor Trondheim.

Forsker vil stanse sivil trafikk under Nato-øvelsen

Trafikkforsker Per Andreas Langeland etterlyser et tydligere regelverk for å kunne redusere den store trafikkfaren han mener de sivile utsettes for under øvelsen.