Påvist dødelig bakteriesykdom på laks i tre nordtrønderske elver

Nyheter

Det er i høst påvist bakteriesykdommen furunkulose på laks fra Namsen, Bogna og Årgårdsvassdraget. Sykdommen er dødelig for laks, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Funnet ble gjort i sommer. Nå er altså analysene klare.

Furunkulose blomster vanligvis opp i perioder med høy vanntemperatur og liten vassføring. Jo tettere det er med fisk i et vassdrag jo større mulighet er det for smitteoverføring mellom fisk, heter det i pressemeldingen.

Videre står det: «Smitte kan ligge skjult, oppformere seg og spres når forholda er gunstige. Det er viktig å beskytte rogn og yngel i elva mot smitte. Oppdrettsfisk er vaksinert mot furunkulose og blir derfor ikke syk. Sykdommen er helt ufarlig for mennesker.»

Mattilsynet lister opp følgende punkt for å forebygge smittespredning:

  • Død fisk bør plukkes opp dersom den er mulig å få tak i uten risiko.
  • Død fisk, slo og rester av fisk skal ikke kastes i vannet eller legges igjen i naturen. Pakk i tett emballasje (lukket kraftig plastpose) og legg i kommunalt søppel.
  • Fiskeutstyr, båter og annet som brukes i et vassdrag skal være rent, tørt og vasket før det benyttes i andre vassdrag.

Sykdommen er påvist av Veterinærinstituttet etter undersøkelser av død fisk fra elvene.


Frykter fjorden tømmes for brisling og småsild

Brislingfiske langt inn i Trondheimsfjorden skaper reaksjoner.