Utstrakt fiske av brisling gjør fiskeforvalter Anton Rikstad bekymret for bestanden av torsk, sei og sjøørret i fjorden:

Skipperen på den omstridte brisling-båten avviser kritikken

– Det er et tankekors at store kystnotbåter kommer inn og fisker opp brislingen som er mat andre fiskearter skal leve av.

Brislingfiske: Skipper Børge Refsnes på kystnotbåten Trønderhav, her fotografert mellom Hylla i Inderøy og Trones i Verdal avviser all kritikk om at de driver ulovlig fiske innerst i Trondheimsfjorden. Så langt i høst har de levert 85 tonn brisling til mottaket på Smøla.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Det sier fiskeforvalter Anton Rikstad, som er særlig bekymret for sjøørretbestanden som følge av notfisket innerst i Trondheimsfjorden, utenfor Verdal og Inderøy. Men han tror også det går hardt ut over torsk- og seibestanden som han regner med er en del av bifangsten i brislingfisket.