Tre tilbydere skal konkurrere om bygging av ny E6

Fire entreprenørgrupperinger ble kvalifisert for konkurransen om byggingen av strekningen Kvithammar - Åsen, men en trakk seg, skriver Nye veier i en pressemelding.

Tre tilbydere konkurrerer om byggingen av ny E6 mellom Kvithammer - Åsen. Illustrasjonsfoto.  Foto: Trond Blikø

Nyheter

Den nye E6en fra Kvithammar til Åsen vil ha en kontraktsverdi på omlag 5,3 milliarder kroner inklusivt moms.

Byggestart er satt til 2020, og veien skal fullføres i 2025/2026.

De tre som skal konkurrere videre om entreprisen for bygging av strekningen er:

  • BetonmastHæhre Anlegg AS og Dr. Ing. Aas-Jakobsen Trondheim AS
  • Skanska Norge AS og Norconsult AS
  • Acciona Construcción S.A. og Multiconsult Norge AS

Veidekke Entreprenør AS og Rambøll Norge AS var også kvalifisert for å konkurrere om entreprisen, men har trukket sin deltakelse. Dermed står det tre grupperingen igjen, står det i pressemeldingen.

– Dette gir god konkurranse om entreprisen. Vi har svært gode selskaper med som skal levere sine tilbud, sier administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

Strekningen er på 19 kilometer. Det skal bygges firefelts motorvei med fartsgrense 110 kilometer i timen, og strekningen inkluderer det som vil bli Midt-Norges lengste tunnel med to løp på 7,8 kilometer gjennom Forbordsfjellet.

Det er ventet at valg av entreprenør skjer i mars 2019.


Her kommer de nye bomstasjonene mellom Trondheim og Åsen

... og så mye vil det koste å kjøre.


Nye veier inviterte til en tilbudskonferanse i Stjørdal i begynnelsen av september. Konkurransegrunnlaget la opp til omfattende samhandling i prosjekteringsfasen og totalentreprise i gjennomføringsfasen.


Snart klart for konkurranse om ny E6

Konkurransegrunnlaget for E6 Kvithammar–Åsen blir utlyst om et par uker.