Vil selge tomta og bygge ny fabrikk

Dagens produksjonslokaler hos en av Steinkjers største industriarbeidsplasser tilfredsstiller ikke fremtidens krav. Nå vil eierne modernisere på ny tomt i Steinkjer.

vil modernisere: Daglig leder og medeier Rune Evjen (f.v.) hovedtillitsvalg Kenneth N. Thorsen og medeier Knut Olav Forr i produksjonslokalene som nå vurderes solgt sammen med en meget attraktiv sentrumstomt.  Foto: Olav Lorentsen

Nyheter

– Å investere i en ny fabrikk nå vil sikre en langsiktig produksjon i Steinkjer.