Fiskeforvalteren: – Det er forbudt å dumpe bifangst

Fiskeforvalter i Trøndelag, Anton Rikstad, sier at den døde fisken i fjæra på Trones kan ha blitt fisket lovlig, men dumpet ulovlig.
Nyheter

De siste dagene har det blitt sett store notbåter, som fisker brisling, på samme sted som det lørdag morgen ble funnet mange døde fisk i Verdal.