Biltilsynet avskiltet 16 biler

Storfangst under kontroll i Verdal torsdag kveld.

I alt 104 av kjøretøyene som ble kontrollert viste seg å ha tekniske mangler.  Foto: Statens vegvesen

4 bilførere fikk gebyr for slitte dekk.  Foto: Statens Vegvesen

Nyheter

Statens vegvesen melder på Twitter fredag at ialt 16 kjøretøy ble avskiltet under kontrollen. I tillegg fikk 33 bilførere begjæring om avskilting av kjøretøy.

Kontrollen avdekket at tilsammen 104 av de kontrollerte kjøretøyene hadde tekniske mangler.

Her er flere av resultatene:

  • 8 fikk gebyr for manglende dokumenter.
  • 4 fikk gebyr for slitte dekk.
  • 1 trimmet ATV ble avskiltet og fører anmeldt.
  • 1 anmeldelse for brudd på kjøre- og hviletidsstemmelsene.

Målrettet kontroll

Faggruppeleder Jan Ivar Moen i Statens vegvesen sier at formålet med kontrollen var målrettet mot kjøretøyer som var begjært avskiltet.

- Bilene ble plukket ut på bakgrunn av skiltavlesning.  På bakgrunn av det var resultatet omtrent som forventet, sier Moen.

Kontrollen pågikk mellom klokka 14.00 og 20.30 torsdag kveld.