Vurderer å tillate salg av rå melk

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Mattilsynet om å utarbeide et forskriftsutkast som tillater begrenset omsetning av rå melk og rå fløte til konsum.

Begrenset omsetning: Helse- og omsorgsdepartementet ønsker en nærmere tilpasning til kravene i regelverket til de andre nordiske landene, og foreslår å åpne opp for begrenset omsetning av rå melk.  Foto: Harald Sæterøy

Nyheter

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker en nærmere tilpasning til kravene i regelverket til de andre nordiske landene, og foreslår å åpne opp for begrenset omsetning av rå melk.

Hovedregelen er at rå melk og rå fløte til konsum skal varmebehandles – det vil si pasteuriseres. I dag er det forbudt å omsette rå melk og rå fløte. Varmebehandling er et viktig forebyggende tiltak for å hindre at folk blir syke av melk.