EU-kompromiss om lastebilsjåfører

EUs transportministre er enige om en felles posisjon i forhandlingene om nye regler for lastebilsjåfører. EU-reglene omfatter også Norge.
Nyheter

Kompromisset kom på plass like før midnatt mandag, etter en lang dag med forhandlinger i EUs ministerråd. 

– Dette handler om å sikre mer rettferdige regler for sjåfører og transportselskaper, sier transportminister Norbert Hofer fra Østerrike, som har formannskapet i EU dette halvåret. 

Han mener enigheten vil sikre bedre arbeidsforhold for yrkessjåfører i EU. 

Kompromisset omfatter blant annet regelverket for kabotasje, det vil si transport hvor en sjåfør frakter gods mellom forskjellige destinasjoner i et annet land enn hjemlandet. 


I 1986 mistet yrkessjåfør Anton Jenssen ett øye. 32 år senere kan nye EU-regler føre til at han mister retten til å kjøre tungbil

Anton Jenssen fra Mosvik har kjørt lastebil hele sitt voksne liv – 32 av dem med syn på ett øye. Nå risikerer han å miste førerretten på grunn av nye EU-regler.

 

I dag er det strenge begrensninger på slik transport, men EU-land i øst har presset på for en oppmyking. 

Det har vakt uro i Norge, av frykt for at liberalisering av reglene skal føre til at norske lastebilsjåfører utkonkurreres av utenlandske aktører med lavere lønn. 

Transportministrene er nå enige om å gå inn for å beholde dagens grense på maks tre kabotasjeoppdrag innenfor sju dager. 

Etter hver sjudagersperide skal det i tillegg innføres et krav om pause på fem dager før samme kjøretøy kan utføre nye kabotasjeoppdrag i samme land. 

Transportministrene må nå forhandle med EU-parlamentet om et endelig forlik i saken.


212 kjøreforbud etter storkontroll av tungbiler

Denne uka har over 80 tungbilkontrollører fra hele landet jobbet på skift og kontrollert et stort antall tungbiler i Midt-Norge.

 

Kan ikke lenger bruke førerhuset som hotellrom

En fersk EU-dom slår fast at førerhuset i vogntog ikke kan brukes som hotellrom. Men Arild Sand i Leif Sand AS tviler på at det vil ha effekt mot sosial dumping på norske veier.

 

Frykter vegpakke fra EU

Nye EU-regler åpner for at utenlandske transportfirma får et ubegrenset antall kabotasjeoppdrag i uka.