Yrkesfisker Tor Hynne fikk plukke av bifangsten til en brislingbåt.

Fikk forsyne seg med 5,5 tonn sei fra nota

Yrkesfiskerne som er bekymret for tilgangen på fisk i Trondheimsfjorden får støtte fra NTNU-professor.

Fisket av fangsten: Brislingfiskerne har til sammen fisket tett oppunder 700 tonn brisling i Trondheimsfjorden i vinter. Det har også sørget for mye bifangst, da det ikke er til å unngå å få med større fisker i nota. Fjordfisker Tor Hynne har til sammen levert 5,5 tonn sei på fiskemottak i vinter, som han har plukket fra nota til en av brislingbåtene i fjorden.  Foto: JOHAN ARNT NESGÅRD

Nyheter

Om lag 700 tonn brisling er fisket i Trondheimsfjorden i år. Nå frykter yrkesfisket Tor Hynne fjorden tømmes helt for brisling, og at predatorfiskene sei, torsk og lyr må ut av fjorden for å finne mat.

– Det blir katastrofe hvis de kommer og tar det siste som er igjen av brisling. Da blir det tomt for mat for den øvrige fisken, mener yrkesfisker Tor Hynne fra Verdal.