Yrkesfisker Tor Hynne fikk plukke av bifangsten til en brislingbåt.

Fikk forsyne seg med 5,5 tonn sei fra nota

Yrkesfiskerne som er bekymret for tilgangen på fisk i Trondheimsfjorden får støtte fra NTNU-professor.

Fisket av fangsten: Brislingfiskerne har til sammen fisket tett oppunder 700 tonn brisling i Trondheimsfjorden i vinter. Det har også sørget for mye bifangst, da det ikke er til å unngå å få med større fisker i nota. Fjordfisker Tor Hynne har til sammen levert 5,5 tonn sei på fiskemottak i vinter, som han har plukket fra nota til en av brislingbåtene i fjorden.  Foto: JOHAN ARNT NESGÅRD

Nyheter

Om lag 700 tonn brisling er fisket i Trondheimsfjorden i år. Nå frykter yrkesfisket Tor Hynne fjorden tømmes helt for brisling, og at predatorfiskene sei, torsk og lyr må ut av fjorden for å finne mat.