Har fått innvilget felling av måker på Holsand

Skogn maritime forening søkte og fikk innvilget felling av fire måker på grunn av tilgrising av kaianlegget.

Holsand: Småbåthavna på Skogn.   Foto: Levanger kommune (flyfoto)

Nyheter

Levanger: Foreningen søkte om fellingstillatelse i november. I brevet skriver Skogn maritime forening at det «er i perioder mye måker der som griser til både på bryggene og på båtene som ligger der».