Kritisk til kutt-forslag i Åpen barnehage

Rådmannen vil legge ned tilbudet, politikerne vil beholde en dag i uka. – Åpen barnehage er forebygging og tidlig innsats av ypperste klasse. Tilbudet bør utvides, sier professor ved Nord universitet.

Fornøyd med tilbudet: Aksel Leon stortrives i åpen barnehage. Han og mamma Bjørnhild Chatinka Sæther, tar turen fra Sprova to dager i uka. I bakgrunnen Espen Bratli med sønnen Olve. Han er en av mange fedre som regelmessig benytter tilbudet, og som håper det ikke blir redusert ytterligere. Foreldregruppa har selv tatt initiativ til å møtes en tredje dag i uka for rusletur.  Foto: Pia Marie Lerseth

Nyheter

Steinkjer: Kjell-Åge Gotvassli, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap, er ikke nådig i sin kritikk mot Steinkjer kommune som nok en gang går for å redusere tilbudet til åpen barnehage.

– Dette er seigpining av politikerne. Tilbudet er allerede redusert fra fire til to dager i uka. Dette lavterskeltilbudet er en fantastisk møtearena for barn og voksne, hvor foreldre kan få råd og veiledning fra pedagogisk personale om alt fra søvn og kosthold til lek og integrering, sier Gotvassli.