Kritisk til kutt-forslag i Åpen barnehage

Rådmannen vil legge ned tilbudet, politikerne vil beholde en dag i uka. – Åpen barnehage er forebygging og tidlig innsats av ypperste klasse. Tilbudet bør utvides, sier professor ved Nord universitet.

Fornøyd med tilbudet: Aksel Leon stortrives i åpen barnehage. Han og mamma Bjørnhild Chatinka Sæther, tar turen fra Sprova to dager i uka. I bakgrunnen Espen Bratli med sønnen Olve. Han er en av mange fedre som regelmessig benytter tilbudet, og som håper det ikke blir redusert ytterligere. Foreldregruppa har selv tatt initiativ til å møtes en tredje dag i uka for rusletur.  Foto: Pia Marie Lerseth

Nyheter

Steinkjer: Kjell-Åge Gotvassli, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap, er ikke nådig i sin kritikk mot Steinkjer kommune som nok en gang går for å redusere tilbudet til åpen barnehage.