Medhold fra POD: Gir ikke innsyn i lokale responstider

Politidirektoratet vil ikke kreve utlevering av lokale responstider for politiet.
Nyheter

– Det er responstiden som er problemet, sa politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt da han i august fortalte fylkespolitikere om status for politireformen i førstelinjetjenesten. Han viste eksempelvis til at det er lange avstander i Namdalen.

Men ifølge politiet i Trøndelag oppfylles alle de lovpålagte kravene for utrykningstid. Oppgitte responstider for hele politidistriktet sett under ett viser også at distriktet som helhet oppfyller kravene.