Se hvem som har kjøpt og solgt eiendommer den siste måneden

Disse eiendommene skiftet eier i november 2018.

4.500.000: Nordgata 2 i Verdal sentrum er solgt for 4.500.000 kr. fra Marit Anita Halvorsen til Jan Erik Hermann og Katrine Bruvold.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Verdal

 • Tronesvegen 25 (Gnr 11, bnr 60) er overdradd fra Arne Brian Kverkild til May Britt Kverkild (31.10.2018)
 • Gnr 18, bnr 1427 er solgt for kr 400.000 fra Ole Borgen til Poltergeist Mc (01.11.2018)
 • Andel av Haukåvegen 207 (Gnr 61, bnr 3, fnr 3) er solgt for kr 230.000 fra Rolf Terje Kroglund til Kjetil Kroglund (02.11.2018)
 • Russervegen 13 (Gnr 18, bnr 1050) er solgt for kr 3.700.000 fra Takstol Industri as til Master Sealing Technology as (06.11.2018)
 • Sørberget 7 (Gnr 276, bnr 50) er solgt for kr 2.550.000 fra Freddy Altø til Hege Leren Høknes og Vidar Leren Høknes (06.11.2018)
 • Salget omfatter også Gnr 277, bnr 239
 • Brinken 4 (Gnr 24, bnr 27) er solgt for kr 4.600.000 fra Anne Elisabeth Tromsdal til Frode Edvardsen og Ingrid Følstad (06.11.2018)
 • Sørenget 17 (Gnr 30, bnr 37) er solgt for kr 2.350.000 fra Guttorm Aasvold til Julie Stadsøy (06.11.2018)
 • Brannanvegen 9 (Gnr 278, bnr 35) er solgt for kr 3.500.000 fra Anne Franzi Sandnes og Harry Sandnes til Thor Arne Røkke og Kristin Østraat (09.11.2018)
 • Andel av Oberst Lemforts veg 25 A (Gnr 18, bnr 205) er overdradd fra Thorstein Hynne til Eivind Valstad Hynne (09.11.2018)
 • Overdragelsen omfatter også andel av Oberst Lemforts veg 25 B (Gnr 18, bnr 1426)
 • Oberst Lemforts veg 25 A (Gnr 18, bnr 205) er overdradd for kr 1.800.000 fra Eivind Valstad Hynne og Else Borgsø Valstad til Tommy Valstad (09.11.2018)
 • Nordgata 41 (Gnr 19, bnr 702) er solgt for kr 9.000.000 fra Lysgård Østre Borettslag til Lysgård Verdal as (14.11.2018). Salget omfatter også Gnr 20, bnr 95
 • Lektor Musums gate 16 (Gnr 19, bnr 453, seksjon 1) er overdradd fra Bergljot Lein til Bakketun Folkehøgskole Stiftelsen og Det Norske Misjonsselskap (14.11.2018)
 • Lektor Musums gate 16 (Gnr 19, bnr 453, seksjon 1) er solgt for kr 985.000 fra Bakketun Folkehøgskole Stiftelsen og Det Norske Misjonsselskap til Bergljot Lein (14.11.2018)
 • Nordgata 2 (Gnr 19, bnr 37) er solgt for kr 4.500.000 fra Marit Anita Halvorsen til Katrine Bruvold og Jan Erik Hermann (15.11.2018)
 • Tronsmoen 82 (Gnr 199, bnr 1, fnr 14) er solgt for kr 1.100.000 til Beate Aas-Prestmo, Kjell-Amund Aas-Prestmo, Anita Erna Gjersvik Prestmo og Kåre Prestmo (15.11.2018)
 • Gnr 283, bnr 75 er solgt for kr 2.300.000 fra Gunder Erik Wechsung til Verdal Boligselskap as (15.11.2018)
 • Salget omfatter også Kjærhaugvegen 11 (Gnr 283, bnr 87)
 • Andel av Grustaket 3 (Gnr 19, bnr 795) er overdradd for kr 1.700.000 til Anne Berit Bakke og Ove Harry Green (16.11.2018)
 • Gamle Jamtlandsveg 62 (Gnr 242, bnr 17) er overdradd fra Jostein Molden til Solveig Anette Løvstad og Ola Molden (16.11.2018)
 • Andel av Oberst Lemforts veg 25 B (Gnr 18, bnr 1426) er overdradd for kr 1.475.000 fra Else Borgsø Valstad til Eivind Valstad Hynne (20.11.2018)
 • Helgådalsvegen 1833 (Gnr 192, bnr 5) er solgt for kr 410.000 fra Gunn Iren Julnes til Bjørn Georg Hansen og Jorid Viktoria Hansen (21.11.2018)
 • Øya 5 (Gnr 283, bnr 10) er solgt for kr 3.750.000 fra Arnt Johan Roel og Christina Waade Roel til Joachim Larsen og Lise Lyngås Prestmo (21.11.2018)
 • Andel av Elverumsvegen 19 A (Gnr 282, bnr 192) er overdradd for kr 2.300.000 fra Krzysztof Cezariusz Brzewinski til Katarzyna Smol (21.11.2018)
 • Feldmakarvegen 11 B (Gnr 18, bnr 42) er solgt for kr 2.000.000 fra Tor Gunnar Risan til Marte Sakstrøen Reppe (22.11.2018)
 • Furuvegen 14 (Gnr 18, bnr 1195) er solgt for kr 2.750.000 fra Nils Martin Aabakken og Kristin Haug Alstad til Carl Frederic Skrove Grønnesby og Stine Wæren (22.11.2018)
 • Skjellheia 1 (Gnr 169, bnr 4) er overdradd fra Johan Arnt Leirset til Roar Asbjørn Leirset (22.11.2018)
 • Andel av Myrbakkvegen 57 (Gnr 264, bnr 7) er overdradd fra Hege Magnussen til Sindre Brekken (26.11.2018)
 • Fætta 59 (Gnr 276, bnr 38) er solgt for kr 1.990.000 fra Dagfinn Kyrre Bøkestad til Johan Bøkestad (27.11.2018)
 • Gnr 19, bnr 327 er solgt for kr 2.500.000 fra Andreas Øyen til Golam Herabi og Raihana Herabi (27.11.2018)
 • Salget omfatter også Tindvegen Nedre 28 (Gnr 19, bnr 328)
 • Brygga 5 D (Gnr 18, bnr 1169, seksjon 6) er solgt for kr 2.140.000 fra Martin Myhre til Stian Storhaug (28.11.2018)
 • Gamle Kongeveg 84 (Gnr 16, bnr 235) er solgt for kr 2.100.000 fra Gunn Oline Westerhus til May-Tone Kolstad (28.11.2018)
 • Andel av Gamle Storgate 19 (Gnr 18, bnr 6) er overdradd fra Siv Anita Jacobsen til Jørn Johannessen (28.11.2018)
 • Prost Brants veg 11 (Gnr 18, bnr 129) er solgt for kr 3.150.000 fra Jan Erik Hermann til Ole Jakob Hollekim og Marita Sende Lehn (29.11.2018)
 • Åbovegen 47 (Gnr 234, bnr 26) er solgt for kr 2.350.000 fra Frode Moholt til Kirsten Johansson Malmo og Ståle Malmo (29.11.2018)
 • Leksdalsvegen 1021 (Gnr 66, bnr 22, fnr 1) er overdradd fra Bjørn-Arild Kvam til Tone Valstad (29.11.2018)
 • Lysthaugvegen 5 (Gnr 121, bnr 8) er solgt for kr 2.520.000 fra Morten Kvaal og Nele Griet Verhoeve til Jon Helge Kristensen og Marianne Dahl Kristensen (30.11.2018)
 • Buvollen 49 (Gnr 33, bnr 15) er solgt for kr 550.000 fra Tore Øgstad til Marius Skavhaug Røysen og June Vatne (30.11.2018)
 • Andel av Tindvegen 89 (Gnr 19, bnr 892) er overdradd for kr 250.000 til Martine Juberg Green og Simen Valseth Varslot (30.11.2018)

Steinkjer

 • Andel av Kvamsjordet 22 (Gnr 205, bnr 362) er overdradd for kr 1.170.000 fra Ola Morten Alstad til Nina Therese Bjertnæs (31.10.2018)
 • Tuvskogvegen 2 (Gnr 29, bnr 137) er solgt for kr 2.400.000 fra Siri Garnvik og Anders Tønne til Olav Frigaard (01.11.2018)
 • Sagmestervegen 2 A (Gnr 197, bnr 1388, seksjon 23) er solgt for kr 2.850.000 fra Dag Noem til Lise Margrete Eggen Asprem (01.11.2018)
 • Andel av Bergplassvegen 7 (Gnr 29, bnr 94) er overdradd for kr 1.185.000 fra Olav Frigaard til Mona Johnsen (01.11.2018)
 • Gnr 332, bnr 5 er overdradd fra Vollan Alf A til Bane Nor Sf (01.11.2018)
 • Overdragelsen omfatter også Gnr 333, bnr 4
 • Gnr 192, bnr 740 er overdradd for kr 93.420 fra Steinkjer kommune til Sjøfartsgata 7 as (01.11.2018)
 • Bogavegen 97 (Gnr 197, bnr 534) er solgt for kr 1.900.000 fra Bjørn Andreas Engelschiøn og Tove Elisabeth Engelschiøn Svendsen til Arielle De Guzman Tenggren og John Arne Tenggren (05.11.2018)
 • Gnr 188, bnr 140 er solgt for kr 17.948 fra Hanne Helén Homnes til Sergey Chirkov og Lubov Borisovna Donicheva (05.11.2018)
 • Trappnesvegen 35 (Gnr 195, bnr 104) er solgt for kr 1.325.000 fra Inger Karin Hveding og Jan Trygve Trana til Mari-Janne Berg (05.11.2018)
 • Blåbærvegen 8 (Gnr 96, bnr 560, seksjon 4) er solgt for kr 2.600.000 fra Vigdis Oftedal til Tina Alise Meyer Reitan og Lars Olav Vean (05.11.2018)
 • Åsmund Vinjes veg 19 (Gnr 197, bnr 1001) er solgt for kr 1.920.000 fra Marianne Thommesen Holder til Ghalia Alshaar og Ismail Ahmad Ismail (05.11.2018)
 • Sjøstranda 17 (Gnr 386, bnr 43) er solgt for kr 1.590.000 fra Jan-Olav Nygård og Mona Solli til Tor Stein Slørdal (05.11.2018)
 • Risbergvegen 172 (Gnr 173, bnr 6) er solgt for kr 2.075.000 fra Oda Strugstad Kvalvik og Thomas Ramstad til Marius Fredriksen og Kristin Nøss Skei (06.11.2018)
 • Rølivegen 367 (Gnr 136, bnr 11) er solgt for kr 2.300.000 fra Ingvild Marie Røli til Frode Brattset (06.11.2018)
 • Hatlingvegen 66 (Gnr 302, bnr 6) er solgt for kr 1.400.000 fra Eli Marie Fjeldstad til Andreas Fjerstad Svarva (06.11.2018)
 • Jotunvegen 11 (Gnr 96, bnr 215) er overdradd fra Trygve Leo Isaksen til Bjørn Ivar Isaksen, Lars Morten Isaksen og Marit Ireen Isaksen (06.11.2018)
 • Hågenmelen 21 B (Gnr 387, bnr 125, seksjon 2) er overdradd fra Gunnar Vada til Jostein Vada Ryssdal, Inger-Kristine Vada, Ragnhild Ryssdal Vada, Georg Vada og Rakel Vada (06.11.2018)
 • Kvamsjordet 24 (Gnr 205, bnr 361) er solgt for kr 2.480.000 fra Julia Alexandersen og Øyvind Alexandersen til Julie Benedicte Wahl Nesset og Jonas Øksnes (07.11.2018)
 • Gnr 29, bnr 81 er overdradd fra Kjellrun Heimdal til Tor Heimdal (07.11.2018)
 • Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 219
 • Skotvoldvegen 3 (Gnr 190, bnr 236) er solgt for kr 3.598.000 fra Alf Øye og Kari Rønning Øye til Heidi Aspdal Venæs og Tore Venæs (08.11.2018)
 • Reinavegen 5 A (Gnr 192, bnr 9, seksjon 4) er solgt for kr 2.150.000 fra Jøran Falck Lillemark til May Elisabeth Valseth (08.11.2018)
 • Valløyvegen 434 (Gnr 373, bnr 53) er solgt for kr 2.300.000 fra Gunn Haugan Aasheim og Trond Egil Aasheim til Jørund Skjei (08.11.2018)
 • Gnr 197, bnr 1531 er solgt for kr 226.400 fra Steinkjer Mekaniske as til Ive2 as (08.11.2018)
 • Andel av Sagmestervegen 2 A (Gnr 197, bnr 1388, seksjon 31) er overdradd fra Odd Arthur Tessem til Lilly Tessem (08.11.2018)
 • Gnr 197, bnr 2, fnr 141 er overdradd til Steinkjer Sportsdykkere (08.11.2018)
 • Otto Sverdrups veg 49 (Gnr 192, bnr 419) er solgt for kr 2.280.000 fra Håvard Omli Storsve til William Berg Langfjord og Kamilla Sandnesmo Roel (09.11.2018)
 • Ogndalsvegen 1267 (Gnr 165, bnr 1) er solgt for kr 5.150.000 fra Nils Daniel Overrein til Lars Erik Bragstad og Lina Overrein (09.11.2018)
 • Salget omfatter også Ogndalsvegen 1235 (Gnr 165, bnr 3)
 • Heggesengvegen 10 (Gnr 196, bnr 27) er solgt for kr 1.000.000 fra Embla Fagerholt og Isa Fagerholt til Kim Jørgen Rønne Malmo og Ida Tvervåg (09.11.2018)
 • Storvestrevegen 146 (Gnr 324, bnr 9) er solgt for kr 1.600.000 fra Lise Margrete Eggen Asprem til Asbjørn Eggen Asprem (09.11.2018)
 • Inger Margrethe Grams veg 39 (Gnr 190, bnr 231) er solgt for kr 1.050.000 fra Alf Øye og Kari Rønning Øye til Lyngstad Eiendom as (09.11.2018)
 • Øvre Ringveg 8 A (Gnr 189, bnr 367) er overdradd fra Kjell Parelius Hovik til Hilde Hovik og Tor Anders Hovik (12.11.2018)
 • Andel av Sagmestervegen 4 (Gnr 197, bnr 1325, seksjon 14) er overdradd fra Reidar Brandsmo til Laila Annie Brandsmo (12.11.2018)
 • Tranebærvegen 24 (Gnr 96, bnr 596) er solgt for kr 7.075.000 fra Erlend Skrove og Thora Elise Vang Stavdahl til Johan Torås Halseth og Christina Vekseth (12.11.2018)
 • Kongens gate 24 A (Gnr 197, bnr 760, seksjon 4) er solgt for kr 1.100.000 fra Breidablikkgården as til Kg24 Eiendom as (13.11.2018)
 • Øyingvegen 493 (Gnr 483, bnr 1, fnr 52) er solgt for kr 640.000 fra Kristian Reiten Berg og Viola Bakken Berg til Kristoffer Bylund Grindberg og Maren Westvik Småvik (13.11.2018)
 • Gnr 208, bnr 18 er overdradd fra Atle Bardal til Martin Olav Rotmo Slapgård (13.11.2018)
 • Sigrids veg 30 (Gnr 197, bnr 256) er solgt for kr 1.775.000 fra Bente Dypvik Alstad og Odd Arne Alstad til Hanne Iren Grande (14.11.2018)
 • Heggesengvegen 57 (Gnr 196, bnr 14) er solgt for kr 1.670.000 fra Karin Vestrum Eriksen til Senait Berhane Sbahtu og Kidane Gebrenugus Zemikael (15.11.2018)
 • Salget omfatter også Gnr 196, bnr 91
 • Salget omfatter også Gnr 196, bnr 445
 • Storfjorden 19 (Gnr 479, bnr 1, fnr 48) er solgt for kr 310.000 fra Jan Olav Sveen til Geir Kirste (15.11.2018)
 • Slettvollvegen 26 (Gnr 421, bnr 10) er solgt for kr 1.775.000 fra Alexander Johan Opland til Stian Andre Halseth Farbu (15.11.2018)
 • Andel av Otto Sverdrups veg 53 (Gnr 192, bnr 421) er overdradd for kr 500.000 til Frank Sandnes og Eilen Austli (15.11.2018)
 • Andel av Helgesvegen 22 (Gnr 195, bnr 161) er overdradd fra Laila Helen Didriksen Kolstad til Bjørnar Kolstad (15.11.2018)
 • Sagmestervegen 4 (Gnr 197, bnr 1325, seksjon 24) er solgt for kr 2.600.000 fra Aase Braarud til Morten Elias Hildrum Sitter, Marit Sitter, Torkild Sitter, Anna Margrethe Hildrum Sitter og Nils Torkild Sitter (15.11.2018)
 • Sagmestervegen 2 A (Gnr 197, bnr 1388, seksjon 5) er overdradd fra Konrad Leiv Elnan til Asbjørn Elnan, Ingunn Elnan, Kari Elnan og Knut Elnan (15.11.2018)
 • Nauststuvegen 42 (Gnr 461, bnr 16) er solgt for kr 295.000 fra Røset Stein Krisitan Byggmester as til Arnfinn Vesterhus og Tone Synnøve Helstad Vesterhus (16.11.2018)
 • Tollstadvegen 100 (Gnr 149, bnr 41) er overdradd fra Magnus Alexander Smith til Thomas Cumming Smith (16.11.2018)
 • Tollstadvegen 98 (Gnr 149, bnr 40) er overdradd for kr 600.000 fra Thomas Cumming Smith til Magnus Alexander Smith (16.11.2018)
 • Andel av Namsosvegen 1435 (Gnr 385, bnr 24) er overdradd fra Bjørg Elise Løvås til Liv Helen Bye, Torbjørn Bye og Perly Siren Olsen (20.11.2018)
 • Andel av Namsosvegen 1435 (Gnr 385, bnr 24) er overdradd fra Kjell Oddvar Løvås til Kjell André Didriksen Løvås og Nina Løvås Nicolaysen (20.11.2018)
 • Namsosvegen 1435 (Gnr 385, bnr 24) er solgt for kr 450.000 fra Kjell André Didriksen Løvås, Nina Løvås Nicolaysen, Liv Helen Bye, Torbjørn Bye og Perly Siren Olsen til Liv Oddny Didriksen (20.11.2018)
 • Leiravegen 31 (Gnr 60, bnr 31) er overdradd fra Ottar Brattås til Edith Margrete Brattås (21.11.2018)
 • Andel av Åsvegen 10 (Gnr 196, bnr 392) er overdradd for kr 950.000 fra Dag Vindsetmo til Mina Brandtzæg Berg (21.11.2018)
 • Gusthaugvegen 26 (Gnr 318, bnr 11) er overdradd fra Erling Finanger til Astri Tordis Finanger (21.11.2018)
 • Andel av Myravegen 25 (Gnr 30, bnr 45) er overdradd for kr 455.000 fra Anders Langli til Michal Lukasiak (22.11.2018)
 • Andel av Myravegen 25 (Gnr 30, bnr 45) er solgt for kr 455.000 fra Oddmund Holdaas til Michal Lukasiak (22.11.2018)
 • Ogndalsvegen 56 (Gnr 192, bnr 382) i Steinkjer kommune er overdradd fra Ole Torbjørn Lorvik til Torhild Venke Lorvik (23.11.2018)
 • Overdragelsen omfatter også Nordre Langvatnet 78 (Gnr 25, bnr 342) i Verran kommune
 • Andel av Okstadvollen 2 (Gnr 129, bnr 14) er overdradd fra Tove Susegg til Tor Olav Kokås (23.11.2018)
 • Ullins veg 12 (Gnr 197, bnr 1049) er solgt for kr 2.450.000 fra Bodil Gjengaar Lein og Ole Lein til Bahoue Bertrand Gueu og Maria Jørstad Qviller (26.11.2018)
 • Hjelltrøvegen 24 (Gnr 384, bnr 9) er solgt for kr 243.900 fra Per Gunnar Eide til Anita Størvold og Stein Tore Størvold (27.11.2018)
 • Andel av Knesvegen 48 (Gnr 286, bnr 2) er overdradd for kr 600.000 fra Magnhild Margrethe Sørli til Svein Inderdal (27.11.2018)
 • Einar Solstads veg 65 (Gnr 196, bnr 195) er solgt for kr 1.250.000 fra Oddrun Kne til Mima Eiendom as (28.11.2018)
 • Helgesvegen 32 A (Gnr 195, bnr 186) er solgt for kr 1.600.000 fra Odd Thomas Salthammer til Monica Susegg (28.11.2018)
 • Magistratbakken 27 (Gnr 95, bnr 92) er solgt for kr 4.000.000 fra Arnstein Gomo til Pål Robert Aasegg og Aud Stjern (28.11.2018)
 • Gnr 399, bnr 2, fnr 127 er overdradd til Thomas Bratberg (28.11.2018)
 • Brugata 2 (Gnr 197, bnr 1313, seksjon 12) er solgt for kr 1.850.000 fra Sigbjørn Vikan til Anne Rebecca Kjørås-Brevik (29.11.2018)
 • Stodvegen 1403 (Gnr 313, bnr 4) er solgt for kr 1.900.000 fra Norolv Kluken til Paulina Nocun og Kenneth Pettersen (29.11.2018)
 • Gnr 197, bnr 1532 er solgt for kr 810.496 fra Ive1 as til Ive2 as (30.11.2018)
 • Andel av Hundsvotten 11 (Gnr 96, bnr 83) er overdradd for kr 1.320.000 fra Ann Karin Vang til Anders Johansen (30.11.2018)
 • Andel av Damtjønndalen 7 (Gnr 157, bnr 3, fnr 2) er overdradd for kr 400.000 fra Ann Karin Vang til Anders Johansen (30.11.2018)
 • Vånnåbuvegen 35 (Gnr 376, bnr 24) er solgt for kr 2.050.000 fra Else Helen Landsem og Oddgeir Olaf Landsem til Jo Sjåvik og Laila Sjåvik (30.11.2018)
 • Salget omfatter også Gnr 376, bnr 30
 • Salget omfatter også Gnr 376, bnr 34
 • Salget omfatter også Vånnåbuvegen 37 (Gnr 376, bnr 38)
 • Ogndalsvegen 159 (Gnr 188, bnr 17) er solgt for kr 1.500.000 fra Roar Aalberg, Trond Asp og Asgeir Feragen til Irene Høstland (30.11.2018)
 • Dalsvegen 324 (Gnr 371, bnr 1, fnr 2) er solgt for kr 3.150.000 fra Odd Bjørn Hofstad til Lindis Hendriette Aardahl og Jostein Karvel Strømme (30.11.2018)

Levanger

 • Løvtangenvegen 40 (Gnr 243, bnr 1, fnr 45) er solgt for kr 2.130.000 til Anne Fiksdahl og Bjørn Konrad Rasmussen (01.11.2018)
 • Staupslia 34 D (Gnr 4, bnr 60) er solgt for kr 12.020.000 fra Stiklestad Eiendom as til Staupslia 34 Borettslag (02.11.2018)
 • Åsvegen 50 B (Gnr 37, bnr 89) er overdradd for kr 120.000 fra Erik Ree til Håkon Berg (02.11.2018)
 • Haugskottvegen 50 (Gnr 265, bnr 114) er solgt for kr 2.880.000 fra Steinar Selseth til Ingunn Elisabeth Granås Kne og Kristofer Rydzewski (05.11.2018)
 • Ellen Salbergs veg 3 (Gnr 32, bnr 165) er solgt for kr 3.150.000 fra Mette Ringstad og Jon André Steinvik til Tone Beate Persdatter (05.11.2018)
 • Salget omfatter også Gnr 32, bnr 166
 • Tømtevegen 93 (Gnr 312, bnr 42) er overdradd fra Anne Marie Sørholt til Einar Birger Sørholt (05.11.2018)
 • Vollabakkvegen 2 (Gnr 223, bnr 10) er solgt for kr 2.400.000 fra Joar Fossing Solibakke til Magnus Røstad (06.11.2018)
 • Lyngvegen 9 A (Gnr 314, bnr 423) er solgt for kr 2.498.000 fra Future Eiendom as til Eskil Strand og Alexandra Frost Schjerve (06.11.2018)
 • Balders veg 4 F (Gnr 3, bnr 249) er solgt for kr 2.700.000 fra Kim Eivind Kvello-Alme og Marte Kvello-Alme til Iselin Bergem Wigtil og Martin Brenne Wigtil (06.11.2018)
 • Tømtevegen 3 (Gnr 313, bnr 34) er solgt for kr 1.350.000 fra Helle Holberg og Olav Holberg til Be Moafjæra 6 as (07.11.2018)
 • Tomtvassvegen 965 (Gnr 99, bnr 1, fnr 245) er solgt for kr 1.900.000 fra Egil Aaknes og Eva Høyem Anderssen til Elise Tangen Aunet og Håvard Soknes Aunet (07.11.2018)
 • Støreslia 91 (Gnr 22, bnr 18) er solgt for kr 4.300.000 fra Tor Arne Aaknes til Henrik Røstad Aunan og Trine Lutdal Småland (07.11.2018)
 • Andel av Børøyvegen 127 (Gnr 267, bnr 43) er overdradd fra Merete Johansen til Dag Rune Johansen (07.11.2018)
 • Gnr 242, bnr 48 er overdradd fra Nils Jørgen Aunaas til Helga Aunaas og Henrikke Aunaas (08.11.2018)
 • Okkenhaugvegen 12 E (Gnr 275, bnr 178, seksjon 15) er solgt for kr 1.765.000 fra Asbjørn Tangen og Steinar Tangen til Aasta Holtan Vågsbø og Harald Vågsbø (09.11.2018)
 • Nordvegen 286 (Gnr 361, bnr 6) er overdradd fra Terje Berg til Arne Skarvøy Berg og Bjørn Skarvøy Berg (09.11.2018)
 • Andel av Okkenhaugvegen 10 D (Gnr 275, bnr 178, seksjon 4) er overdradd for kr 977.500 fra Marit Sofie Tyldum til Tor Einar Tyldum (12.11.2018)
 • Andel av Bergbygda 448 (Gnr 167, bnr 1, fnr 4) er overdradd fra Dag Noem til Odd Jørgen Rye (12.11.2018)
 • Tømtevegen 366 (Gnr 307, bnr 21) er solgt for kr 100.000 fra Gunnar Arne Haugberg til Morten Breivik (12.11.2018)
 • Andel av Sagtun 114 (Gnr 232, bnr 39) er overdradd fra Janna Kathrine Øie til Arne Furunes (13.11.2018)
 • Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 232, bnr 63
 • Okkenhaugvegen 17 D (Gnr 275, bnr 468, seksjon 1) er solgt for kr 1.890.000 fra Anne Benjaminsen og Oddleif Stefanus Benjaminsen til Ingunn Nordmo (14.11.2018)
 • Gnr 253, bnr 39 er overdradd for kr 152.740 fra Levanger kommune til Aran Eiendom as (14.11.2018)
 • Gnr 246, bnr 32 er overdradd fra Agnar Rudolf Tegnander til Egil Tegnander (14.11.2018)
 • Overdragelsen omfatter også Sandvikvegen 371 (Gnr 246, bnr 33)
 • Overdragelsen omfatter også Gnr 246, bnr 35
 • Brages veg 11 (Gnr 3, bnr 272) er solgt for kr 2.800.000 fra Rita Elaine Iris Faanes til Ingar Breivik og Frida Larsen Fossum (15.11.2018)
 • Andel av Okkenhaugvegen 1189 (Gnr 295, bnr 8) er overdradd for kr 700.000 fra Julie Larsen Boneng til Roger Ronderstvedt Stenumgård (15.11.2018)
 • Gnr 198, bnr 1, fnr 76 er solgt for kr 1.420.000 til Anne-Lise Schulze og Terje Schulze (19.11.2018)
 • Stokkanvegen 22 (Gnr 213, bnr 12) er solgt for kr 950.000 fra Guri Nøstvold til Steffen Reitan By (20.11.2018)
 • Kvilstadvegen 8 I (Gnr 275, bnr 904, seksjon 3) er solgt for kr 1.920.000 fra Ragnhild Sveli til Henrik Rygg Kvåle (21.11.2018)
 • Pinenga 11 (Gnr 73, bnr 26) er solgt for kr 180.000 fra Levanger kommune til Stig Arild Lunde (21.11.2018)
 • Brasethvegen 3 (Gnr 73, bnr 37) er solgt for kr 332.000 fra Levanger kommune til Anita Lunde (21.11.2018)
 • Tors veg 8 A (Gnr 3, bnr 142) er overdradd fra Rakel Johanne Liljedal til Inger Liljedal og Svein Arne Liljedal (21.11.2018)
 • Vollabakkvegen 5 (Gnr 226, bnr 29) er solgt for kr 2.600.000 fra Kristin Sørheim Christiansen og Magne Kolltveit Christiansen til Roman Pachomov (22.11.2018)
 • Andel av Tronnofoten 4 C (Gnr 6, bnr 81, seksjon 9) er overdradd for kr 1.206.000 til Madeleine Isabelle Moe og Christian Skjølberg Trustrup (23.11.2018)
 • Andel av Håmmårsvegen 105 (Gnr 211, bnr 15) er overdradd fra Eli Moum til Svein Egil Moum (23.11.2018)
 • Håmmårsvegen 105 (Gnr 211, bnr 15) er overdradd for kr 108.000 fra Jon Egil Hammeren til Svein Egil Moum (23.11.2018)
 • Tors veg 16 B (Gnr 3, bnr 185) er solgt for kr 2.075.000 fra Kasper Børseth Fostad til Kjersti Gravvold og Simon Kvalvik (27.11.2018)
 • Mulelia 198 (Gnr 257, bnr 9) er solgt for kr 1.660.000 fra Ahmid Hmud Jabar til Mick Ronny Årstad (28.11.2018)
 • Andel av Gnr 314, bnr 434, seksjon 3 er overdradd for kr 250.000 til Be Moafjæra 6 Næring as, Steinar Johansen og Eva Rusthaugen (29.11.2018)
 • Okkenhaugvegen 14 (Gnr 275, bnr 304) er solgt for kr 3.210.000 fra Oddgeir Rosset til Vigleik Aaring og Kari Ødegård Hommedal (29.11.2018)
 • Blilivegen 29 (Gnr 34, bnr 121) er solgt for kr 1.950.000 fra Ella Johanne Leren til Jonas Bjørvik Kjønstad og Cecilie Leirvik (30.11.2018)
 • Kirkegata 15 E (Gnr 315, bnr 232, seksjon 5) er solgt for kr 1.220.000 fra Solvår Indgaard til Wenche Troseth (30.11.2018)

Inderøy

 • Gnr 1, bnr 141 er overdradd fra Oddny Palma Ulstein Østvang til Unn Eva Østvang Abert, Gry Solveig Lænn, Dag Østvang og Odd Arne Østvang (31.10.2018)
 • Overdragelsen omfatter også Furuvegen 6 (Gnr 134, bnr 24)
 • Andel av Gnr 1, bnr 141 er overdradd for kr 1.854.581 fra Unn Eva Østvang Abert og Gry Solveig Lænn til Dag Østvang og Odd Arne Østvang (31.10.2018)
 • Overdragelsen omfatter også andel av Furuvegen 6 (Gnr 134, bnr 24)
 • Nessåkeren 11 (Gnr 135, bnr 143, seksjon 8) er solgt for kr 2.080.000 fra Ingolf Zeiner Petersen til Per Kristian Dotterud (06.11.2018)
 • Sandvågen 14 (Gnr 1, bnr 69) er solgt for kr 3.800.000 fra Jarle Hustad og Tordis Hustad til Erlend Skrove og Thora Elise Vang Stavdahl (06.11.2018)
 • Solhaugen 9 (Gnr 5, bnr 28) er solgt for kr 1.800.000 fra Hibe Baker til Bivar Akram Baker (06.11.2018)
 • Nessjordet 1 (Gnr 135, bnr 140, seksjon 19) er solgt for kr 4.160.000 fra Helvi Pekkadotter Haarberg til Kjell Aune og Torill Storstad (08.11.2018)
 • Raudmyrvegen 5 (Gnr 352, bnr 1, fnr 40) er overdradd for kr 850.000 til Per Otto Røiseng (08.11.2018)
 • Andel av Mosvikvegen 423 (Gnr 334, bnr 2) er overdradd til Tone Kristin Høiby-Wold og Steinar Tangstad (09.11.2018)
 • Andel av Mosvikvegen 1780 (Gnr 322, bnr 3) er overdradd fra Thorstein Hynne til Eivind Valstad Hynne (09.11.2018)
 • Andel av Gjetåsvegen 94 (Gnr 351, bnr 2) er solgt for kr 900.000 fra Morten Hansen til Stig Audun Garli (15.11.2018)
 • Salget omfatter også andel av Gjetåsvegen 100 (Gnr 351, bnr 3)
 • Bergsgrendvegen 15 (Gnr 334, bnr 23) er solgt for kr 1.660.000 fra Alexander Arneson Sundseth til Annika Erlandsen Brekkvassmo og Jonas Pedersen (21.11.2018)
 • Vudduvegen 661 (Gnr 93, bnr 9) er solgt for kr 2.450.000 fra Kjell Aune og Torill Storstad til Daniel Tobias Olofsson og Maren Regine Rotvold Røli (22.11.2018)
 • Vudduvegen 338 (Gnr 109, bnr 3) er overdradd for kr 10.000 fra Steffen Vist og Svanhild Vist til Anton Næss (23.11.2018)
 • Dalavegen 123 (Gnr 336, bnr 3) er solgt for kr 1.380.000 fra Arne Johannes Aune til Martin Alexander Schröder (27.11.2018)
 • Salget omfatter også Gnr 336, bnr 7
 • Utøyvegen 360 (Gnr 11, bnr 4) er solgt for kr 2.800.000 fra Steinkjerbakken Osteopati as til Inger Bogen og Gerry Odd Slydal (28.11.2018)
 • Letnesvegen 371 (Gnr 61, bnr 1, fnr 2) er overdradd for kr 900.000 fra Anne Bragstad og Erik Bragstad til Lars Erik Bragstad og Lina Overrein (28.11.2018)
 • Smihaugvegen 7 (Gnr 172, bnr 147) er solgt for kr 350.000 fra Inderøy kommune til Hugo Belsaas og Ruth Garmager (29.11.2018)

Meråker

 • Andel av Gnr 13, bnr 1, fnr 41 er overdradd for kr 1.000.000 fra Geir Arne Lodgaard til Nina Lodgaard (01.11.2018)
 • Gnr 45, bnr 260 er solgt for kr 115.250 fra Meraker Brug as til Svein Lerfald (01.11.2018)
 • Gnr 51, bnr 1, fnr 4 er solgt for kr 400.000 til Daniel Sonflå (02.11.2018)
 • Gnr 45, bnr 80 er solgt for kr 1.075.000 fra Anne Kari Enebak til Hege Wintervold (05.11.2018)
 • Tevelliveien 73 (Gnr 49, bnr 613) er solgt for kr 950.000 fra Eirik Leander Rotmo og Kristin Stornes til Yvonne Rakbjørg og Bartosz Adam Zeligowski (05.11.2018)
 • Stordalsveien 101 (Gnr 26, bnr 17) er solgt for kr 1.620.000 fra Steffen Haugan til Siri Kristiansen og Ketil Olsen (06.11.2018)
 • Høefeltet 22 (Gnr 21, bnr 196) er solgt for kr 1.000.000 fra Olga Hilde Gunn Dahl Bjørnås og Goda Dahl Raaen til Rhk Bygg as (06.11.2018)
 • Tollmoveien 15 (Gnr 22, bnr 110) er solgt for kr 710.000 fra Meraker Brug as til Fuglesangdahl Bolig as (08.11.2018)
 • Gnr 49, bnr 987 er solgt for kr 790.000 fra Meraker Brug as til Weeto Eiendom as (12.11.2018)
 • Fagerliveien 46 (Gnr 11, bnr 9) er solgt for kr 490.000 fra Solfrid Kristin Elgsæther til Sara Brinch og Svein Høier (15.11.2018)
 • Gnr 13, bnr 1, fnr 2 er overdradd fra Olaug Geving Blom til Ingvild Geving Skulbørstad (16.11.2018)
 • Mellomriksveien 6715 (Gnr 49, bnr 981) er overdradd fra Kirsten Inger Fjeld til Birger Henry Sørensen (20.11.2018)
 • Gnr 13, bnr 34 er solgt for kr 2.700.000 fra Hilmar Auran til Linn Maiken Gresseth og Thomas Johnsen (20.11.2018)
 • Gnr 49, bnr 983 er solgt for kr 1.070.000 fra Meraker Brug as til Lars Petter Hoven og Ingvil Øiestad Løvik (20.11.2018)
 • Gnr 49, bnr 988 er solgt for kr 645.000 fra Meraker Brug as til Ida Stokkan og Per Ove Stokkan (20.11.2018)
 • Gnr 49, bnr 733 er solgt for kr 925.000 fra Laila Synnøve Stav til Skipakrok as (22.11.2018)
 • Gnr 22, bnr 119 er solgt for kr 19.500 fra Alf Roar Olsen til Torin Vibeke Teigaas (23.11.2018)
 • Tevelliveien 84 (Gnr 49, bnr 614) er solgt for kr 870.000 fra Øystein Lund til Jørgen Nybrodal og Maren Rognhaug Nybrodal (29.11.2018)

Indre Fosen

 • Udduveien 99 (Gnr 124, bnr 198) i Indre fosen kommune er overdradd fra Arnljot Whist Klæt til Thora Klæt (01.11.2018)
 • Overdragelsen omfatter også Gamle Skarvegen 219 (Gnr 203, bnr 19) i Oppdal kommune
 • Overdragelsen omfatter også Gnr 137, bnr 16 i Rennebu kommune
 • Overdragelsen omfatter også andel av Heimdalsvegen 210 (Gnr 203, bnr 25) i Trondheim kommune
 • Overdragelsen omfatter også Apotekerbergan 17 (Gnr 223, bnr 5) i Trondheim kommune
 • Andel av Rørvikveien 610 (Gnr 5, bnr 7) er overdradd til Sigrid Romundset og Toril Romundset (01.11.2018)
 • Gnr 140, bnr 463 er solgt for kr 100.000 fra Eilif Johan Tetli til Svein Brynulf Holden (01.11.2018)
 • Gnr 138, bnr 102 er solgt for kr 300.000 fra Trond Wean til Morten Rødsjø og Astrid Vaarheim Wean (01.11.2018)
 • Andel av Lundaveien 7 (Gnr 275, bnr 182, seksjon 13) er overdradd fra Torbjørg Konstanse Grøntvedt til Kjell Magne Dahl, Arve Grøntvedt og Torfinn Grøntvedt (02.11.2018)
 • Andel av Varghattveien 39 (Gnr 170, bnr 53) er solgt for kr 750.000 fra Arvid Worpvik til Hans Skule Worpvik og Kristin Worpvik (05.11.2018)
 • Salget omfatter også andel av Prangveien 25 (Gnr 170, bnr 275)
 • Skålhåmmårveien 30 (Gnr 298, bnr 15) er overdradd til Inger Lien og Erik Solberg (05.11.2018)
 • Øvre Fallet 5 (Gnr 122, bnr 62) er solgt for kr 4.180.000 fra Line Dahle Espeland og Roger Espeland til Sissel-Karin Henriksen og Roar Johan Pedersen (06.11.2018)
 • Langmyrveien 24 B (Gnr 132, bnr 189) er solgt for kr 1.150.000 fra Trond Sigurd Torvik til Ingunn Agneta Rabben (07.11.2018)
 • Gnr 160, bnr 7 er solgt for kr 631.000 fra Hans-Eirik Bromstad til Aase Elisabeth Mælan (07.11.2018)
 • Salget omfatter også Gnr 161, bnr 97
 • Salget omfatter også Gnr 163, bnr 24
 • Løsvatna 3 (Gnr 292, bnr 1, fnr 57) er overdradd for kr 375.000 til Heidi Lill Lerstad (07.11.2018)
 • Grandhåggåveien 1 B (Gnr 277, bnr 81, seksjon 2) er solgt for kr 1.900.000 fra Lillian Hårberg til Maren Ingdal og Aleksander Brekken Thorsen (08.11.2018)
 • Okstjønna 7 (Gnr 292, bnr 1, fnr 50) er solgt for kr 380.000 fra Wanja Marie Bjerkan til Øystein Hagevik og Lise Mari Kjesbu (08.11.2018)
 • Rødsjøveien 43 (Gnr 159, bnr 34) er solgt for kr 363.500 fra Constanze Rüdiger til Olaf Udo Fehlberg (08.11.2018)
 • Andel av Fenstadveien 144 (Gnr 15, bnr 10) er overdradd for kr 250.000 fra Lina Berget til Aurelija Piscikaite (09.11.2018)
 • Bjørglia 10 A (Gnr 314, bnr 340) er solgt for kr 7.300.000 fra Eirin Folde og Frank Jægervand Larssen til Kristin Stav (12.11.2018)
 • Prestgårdsveien 44 (Gnr 233, bnr 6) er solgt for kr 2.450.000 fra Tor Hollum og Lena Sneeggen til Karl Fredrik Aalberg (12.11.2018)
 • Gnr 27, bnr 9 er overdradd fra Dagfinn Olav Helseth til Haakon Røstad og Irene Røstad (12.11.2018)
 • Andel av Bergeringen 12 (Gnr 124, bnr 288) er overdradd fra Petter Kojen til Astrid Kojen (14.11.2018)
 • Aunaveien 92 (Gnr 9, bnr 38) er overdradd fra Alvhild Møyfrid Tungtrø til Kari Jorunn Eriksson (14.11.2018)
 • Drakestranda 850 (Gnr 308, bnr 37) er solgt for kr 200.000 fra Ola Bergsaune til Bjørn Brevik (15.11.2018)
 • Andel av Moveien 8 (Gnr 212, bnr 14) er overdradd fra Julie Marie Eide til Kenneth Eide (16.11.2018)
 • Gnr 161, bnr 99 er solgt for kr 75.000 fra Hans-Eirik Bromstad til Fritun Sa (16.11.2018)
 • Andel av Bjørkviklia 12 (Gnr 169, bnr 8) er overdradd for kr 750.000 til Monica Gustad Bjørnbeth og Tor Arne Hage (16.11.2018)
 • Djupdalsveien 260 (Gnr 57, bnr 154) er solgt for kr 1.450.000 fra Alin Reinsbakk til Larisa Jakusenkova og Viaceslavas Jakusenkovas (19.11.2018)
 • Baksteinveien 148 (Gnr 140, bnr 401) er solgt for kr 300.000 fra Linn-Therese Sommervold til Terje Albertsen og Edel Gerd Marit Bergsdal Gabrielsen (20.11.2018)
 • Fevågveien 548 (Gnr 140, bnr 135) er solgt for kr 770.000 fra Johnny Sundli Hammervold til Odd Morten Grønningen (21.11.2018)
 • Roliseterveien 484 (Gnr 292, bnr 1, fnr 75) er solgt for kr 380.000 til Even Killingberg (21.11.2018)
 • Andel av Havnegata 5 C (Gnr 314, bnr 318, seksjon 3) er overdradd for kr 2.050.000 fra Tonje Aune til Joachim Graven (22.11.2018)
 • Andel av Gnr 130, bnr 1 er solgt for kr 3.550.000 fra Eilif Hassel til Ole Johan Haarberg og Maria Tønder (26.11.2018)
 • Salget omfatter også Hasselveien 21 (Gnr 135, bnr 1)
 • Gnr 124, bnr 424 er overdradd fra Svend Karsten Hamnes til Tove Margrete Hamnes (27.11.2018)
 • Havnegata 15 C (Gnr 314, bnr 318, seksjon 9) er solgt for kr 2.500.000 fra Reidun Agnes Flatval Hanssen til Rigmor Halsli (27.11.2018)
 • Gnr 203, bnr 4 er solgt for kr 125.000 fra Sissel Dahl til Bjørn Helge Lysvand (28.11.2018)
 • Gnr 270, bnr 7 er overdradd for kr 500.000 fra Aksel Talmoaune og Gunn Elisabeth Talmoaune til Arnt Jørund Brandås (28.11.2018)
 • Rørviklia 27 (Gnr 4, bnr 45) er solgt for kr 2.800.000 fra Bent Ståle Rørvik til Jette Calløe Petersen og Per Rudolfsen (29.11.2018)
 • Rådhusveien 21 (Gnr 124, bnr 324, seksjon 5) er solgt for kr 2.300.000 fra Ståle Jakob Frengen til Bjørn Egil Aune (30.11.2018)

Leka

 • Solsemveien 227 (Gnr 10, bnr 41) er overdradd fra Per Harald Livik til Tronn Jorulv Livik (02.11.2018)
 • Kvernhusbakkan 7 (Gnr 15, bnr 117) er solgt for kr 80.000 fra Harald Annfinn Kvalø til May Kristin Danielsen (07.11.2018)
 • Andel av Haugsveien 380 (Gnr 9, bnr 26) er overdradd fra Hildur Helene Fredriksen til Odd Arne Fredriksen, Ann Gyda Husevåg, Susann Karlsson, Tove Irene Husevåg og Tor-Arne Fredriksen (13.11.2018). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 9, bnr 64
 • Haugsveien 380 (Gnr 9, bnr 26) er solgt for kr 500.000 fra Amphan Luangphinyo Fredriksen, Odd Arne Fredriksen, Ann Gyda Husevåg, Susann Karlsson, Tove Irene Husevåg og Tor-Arne Fredriksen til Ole Petter Olsen Helmersen og Anja Susanne Høgenhaug (13.11.2018)
 • Salget omfatter også Gnr 9, bnr 64
 • Gnr 8, bnr 53 er overdradd fra Trond Morten Pettersen til Solrun Pettersen (16.11.2018)

Overhalla

 • Haugavegen 15 (Gnr 7, bnr 9) er solgt for kr 2.900.000 fra Geest Wim Walter De til Birgit Totland-Rønning og Marius Totland-Rønning (02.11.2018)
 • Kvatninga 187 (Gnr 2, bnr 3, fnr 15) er solgt for kr 240.000 fra Linn Buvarp Helsingen og Thomas Husby Opdal til Hilde Monica Heggdal (05.11.2018)
 • Nordmarka 8 (Gnr 10, bnr 244) er solgt for kr 226.000 fra Overhalla kommune til Amdal Bygg as (08.11.2018)
 • Ringvegen 9 (Gnr 63, bnr 53) er solgt for kr 1.700.000 fra Maria Kildal Haugum til Ewelina Marta Kalisz og Kamil Oberc (12.11.2018)
 • Solvollvegen 6 (Gnr 13, bnr 128) er overdradd fra Bent Jørgen Toresen og Kirsten Færøvik Toresen til Jøran Nordhøy Toresen og Marte Kristine Stokkan Toresen (12.11.2018)
 • Øyengvatna 9 (Gnr 55, bnr 13) er overdradd fra Odd Karstein Isaksen til Marit Lusie Teie (13.11.2018)
 • Andel av Elliot Kvalstads Tun 4 (Gnr 10, bnr 162) er overdradd til Tom-Arve Julsrud og Liv Marie Aagård (13.11.2018)
 • Korsnesvegen 9 (Gnr 43, bnr 2, fnr 7) er solgt for kr 1.690.000 fra Patrick Bratberg og Julie Finanger Tranaas til Benjamin Hasfjord (27.11.2018)

Verran

 • Holden 54 (Gnr 25, bnr 159) er solgt for kr 400.000 fra Ole Robert Brødreskift og Tove Brødreskift til Eivind Kulstadvik og Siv Kulstadvik (06.11.2018)
 • Andel av Juliusvegen 18 (Gnr 5, bnr 50) er overdradd for kr 400.000 til Roy Andre Skarstad og Marianne Svendsen (13.11.2018)
 • Andel av Verrastrandvegen 1499 (Gnr 64, bnr 36) er overdradd fra Nina Johanne Valset til Per Kristian Moen (15.11.2018)
 • Øravegen 18 (Gnr 78, bnr 114) er solgt for kr 500.000 fra Grete Johanne Hanssen til Mærtha Johansen (19.11.2018)
 • Ogndalsvegen 56 (Gnr 192, bnr 382) i Steinkjer kommune er overdradd fra Ole Torbjørn Lorvik til Torhild Venke Lorvik (23.11.2018)
 • Overdragelsen omfatter også Nordre Langvatnet 78 (Gnr 25, bnr 342) i Verran kommune
 • Rønningbakken 4 (Gnr 78, bnr 38) er solgt for kr 870.000 fra Elin Anette Skevik og Nils Skevik til Mely Bitong Laurente og Birger Skårsmoen (23.11.2018)
 • Andel av Bratreitørvegen 13 (Gnr 6, bnr 20) er solgt for kr 825.000 fra Knut Fredheim til Edel Irene Heimdal Fredheim (26.11.2018)
 • Gammelvegen 7 B (Gnr 7, bnr 163) er overdradd for kr 275.000 fra Dag Ivar Vaet og Lillian Maria Vaet til Per Børge Heidenstrøm (27.11.2018)
 • Andel av Verrastrandvegen 1746 (Gnr 63, bnr 12) er overdradd for kr 700.000 fra Per Johan Withbro Lillestøl til Bente Lillestøl (28.11.2018)
 • Seterbakkvegen 16 (Gnr 78, bnr 1, fnr 84) er solgt for kr 550.000 fra Gudbjørn Havdal Harholt til Elin Harrieth Strand (29.11.2018)

Namsos

 • Stasjonsvegen 5 (Gnr 34, bnr 341) er solgt for kr 60.000 fra Asbjørn Saur til Lasse Johnsen (31.10.2018)
 • Akslastien 3 (Gnr 20, bnr 682) er solgt for kr 2.800.000 fra Krokfrakt as til Wullum Hus as (31.10.2018)
 • Kleppavegen 40 (Gnr 17, bnr 5, fnr 149) er solgt for kr 1.250.000 fra Cathrine Tørum og Karianne Tørum til Abas Sultani (01.11.2018)
 • Gnr 21, bnr 88 er solgt for kr 175.000 fra Ingrid Marie Sjursen til Kay Normann Sjursen (02.11.2018)
 • Peter Øiens gate 1 (Gnr 65, bnr 844) er solgt for kr 2.500.000 fra Irene Marion Johansen og Steinar Johansen til Brutomta as (02.11.2018)
 • Salget omfatter også Gnr 65, bnr 1883
 • Salget omfatter også Gnr 65, bnr 1897
 • Botnavegen 527 (Gnr 3, bnr 32) er solgt for kr 2.925.000 fra Kjell Anders Vikan til Andreas Adrian Köhler og Carina Christina Palzer (02.11.2018)
 • Dr. Batts veg 17 (Gnr 17, bnr 3, fnr 267) er solgt for kr 2.950.000 fra Ingun Haug til Tom Ivar Lervik Mjøsund og Line Sylstad (02.11.2018)
 • Kjærlighetsstien 54 (Gnr 65, bnr 1634, seksjon 1) er overdradd for kr 1.200.000 fra Gerd Skjervold til Trude Helene Nordhøy og Kenneth Berstad Varsi (06.11.2018)
 • Barstadvegen 28 (Gnr 22, bnr 34) er overdradd for kr 800.000 fra Hildbjørg Synnøve Andsjøn til Steffen Andsjøn Kristiansen (06.11.2018)
 • Årnesvegen 534 (Gnr 48, bnr 6) er solgt for kr 1.425.000 fra Bjørgulf Andresen til Hilde Margrethe Altø og Hans Kristian Greiff (07.11.2018)
 • Andel av Andvika 2 (Gnr 3, bnr 11) er overdradd fra Frank Skage til Kjellfrid Skage (07.11.2018)
 • Gnr 3, bnr 11, fnr 26 er overdradd fra Frank Skage til Kjellfrid Skage (07.11.2018)
 • Selnesvegen 9 (Gnr 34, bnr 338) er overdradd for kr 53.300 fra Asbjørn Grav og Ole Andreas Grav til Svein Ola Saksen (07.11.2018)
 • Verftsgata 46 (Gnr 65, bnr 616, seksjon 25) er solgt for kr 2.320.000 fra Sissel Duun Kvalstad til Kim Lynge Sørensen og Ingrid Wien (08.11.2018)
 • Storvatnet 2 (Gnr 31, bnr 1, fnr 5) er solgt for kr 1.040.000 fra Dan Remi Dypaune-Carlsson og Linn Maria Dypaune-Carlsson til Geir Inderdal og Ellinor Marita Jåma (08.11.2018)
 • Salget omfatter også Gnr 31, bnr 1, fnr 7
 • Brønnvegen 3 (Gnr 23, bnr 105) er overdradd for kr 114.025 fra Catrine Grongstad til Grethe Iversen Hestmo og Odd Kåre Hestmo (08.11.2018)
 • Kjeldmyrvegen 8 (Gnr 34, bnr 196, fnr 145) er solgt for kr 1.650.000 fra Kristian Følstad og Marianne Solum Nilsen til Guro Berge og Ole Kristian Hegle (09.11.2018)
 • Andel av Hildrum alle 16 (Gnr 17, bnr 8, fnr 234) er overdradd for kr 1.500.000 til Ingun Haug og Ola Kristian Torgersen (09.11.2018)
 • Gullvikvegen 18 (Gnr 65, bnr 493) er overdradd for kr 213.150 fra Jensen Andreas Legat, Berit Marie Havig og Mimi Margrete Havig til Gunn Årseth Mørkved og Lars Mørkved (09.11.2018)
 • Andel av Klingavegen 617 (Gnr 21, bnr 77) er overdradd fra Olav Marius Reitan til Ingebjørg Reitan (13.11.2018)
 • Klingavegen 617 (Gnr 21, bnr 77) er solgt for kr 900.000 fra Ingebjørg Reitan til Mildrid Elene Rømo (13.11.2018)
 • Saltbuodden 105 (Gnr 51, bnr 13) er solgt for kr 1.000.000 fra Kjell Frank Buvarp til Frank Oskar Buvarp (13.11.2018)
 • Nordahl Griegs veg 19 (Gnr 17, bnr 155) er solgt for kr 2.600.000 fra Ellinor Marita Jåma til Berit Fossum Flakken og Geir Flakken (14.11.2018)
 • Haugstien 9 (Gnr 34, bnr 60, fnr 183) er overdradd fra Arthur Henry Tværåli til Marit Helene Tværåli Slinde, Reidulf Tværåli og Ruth Elisabet Tværåli (14.11.2018)
 • Flottavegen 2 (Gnr 34, bnr 340) er solgt for kr 60.000 fra Asbjørn Saur til Gunnar Helge Fjær (14.11.2018)
 • Brønnvegen 2 (Gnr 23, bnr 14, fnr 34) er solgt for kr 2.550.000 fra Linda Silje Høyvik og Odd Eivind Høyvik til Kirsti Elisabeth Hansen Haarberg og Svein Arne Haarberg (15.11.2018)
 • Andel av Hudiksvallvegen 15 (Gnr 20, bnr 368) er overdradd fra Lill Tove Lund til Bjørn Arve Fjær (15.11.2018)
 • Knausenstien 3 C (Gnr 14, bnr 171, seksjon 5) er overdradd fra Åse Gudrun Finseth til Anne- Berit Finseth, Liv Marit Finseth, Knut Arne Finseth Grøndal, Tor Finseth Landre og John Martin Finseth Wårum (15.11.2018)
 • Andel av Knausenstien 3 C (Gnr 14, bnr 171, seksjon 5) er solgt for kr 1.200.000 fra Anne- Berit Finseth, Liv Marit Finseth, Knut Arne Finseth Grøndal og Tor Finseth Landre til John Martin Finseth Wårum (15.11.2018)
 • Tiurvegen 1 (Gnr 20, bnr 423) er solgt for kr 1.820.000 fra Egil Skorstad til Petter Hildrum og Amalie Joseffa Skogmo Selnes (15.11.2018)
 • Gnr 45, bnr 17 er overdradd fra Jann Karle Simble Johansen til Sandra Lynn Amble og Stig Johansen (15.11.2018)
 • Gnr 7, bnr 18 er solgt for kr 7.000 fra Bjarne Olsen til Marie Myrvold (20.11.2018)
 • Rådyrvegen 1 D (Gnr 18, bnr 80, fnr 419) er solgt for kr 1.650.000 fra Eva Renate Olsen til Silje Karine Haukø Kjelbotn (20.11.2018)
 • Sven Oftedals veg 28 (Gnr 65, bnr 877, seksjon 4) er solgt for kr 1.400.000 fra Vegar Slettvoll til Christoffer Renbjør Valen (21.11.2018)
 • Skoglyvegen 21 (Gnr 18, bnr 200, fnr 198) er overdradd fra Petter Olai Weglo til Per Morten Weglo (21.11.2018)
 • Overdragelsen omfatter også Lyktodden Hytteområde 7 (Gnr 62, bnr 3, fnr 8)
 • Andel av Ramsvikskogen 9 (Gnr 10, bnr 23) er solgt for kr 600.000 til Rune Kongsmo og Anita Coucheron Rosenfors (22.11.2018)
 • Åsvegen 5 B (Gnr 65, bnr 1474, seksjon 2) er solgt for kr 1.040.000 fra Benjamin Francois Emile Alexis Grimbert til Lene Melsæther Grøvdal (23.11.2018)
 • Andel av Prestekragevegen 3 (Gnr 14, bnr 1, fnr 402) er overdradd fra Guri Falch Wærnes til Tore Gunnar Wærnes, Annette Falch og Helene Falch Gjøvaag (23.11.2018)
 • Andel av Prestekragevegen 3 (Gnr 14, bnr 1, fnr 402) er overdradd fra Annette Falch og Helene Falch Gjøvaag til Tore Gunnar Wærnes (23.11.2018)
 • Gullholmstranda Friområde 2 (Gnr 14, bnr 325) er overdradd for kr 1.275.000 fra Birgit Johanne Thobroe og Jon Christian Thobroe til Aage Hoddø og Eva Hoddø (28.11.2018)
 • Andel av Klingavegen 1296 (Gnr 34, bnr 5, fnr 74) er overdradd fra Kathrine Bromseth til Trevor Ian Neil (29.11.2018)
 • Høylandet
 • Vargeia 117 (Gnr 99, bnr 23, fnr 4) er overdradd fra Marie Garnvik til Jan Morten Garnvik, Ole André Garnvik, Wenche Garnvik, Åge Garnvik og Hilde Garnvik Sand (01.11.2018)
 • Vargeia 117 (Gnr 99, bnr 23, fnr 4) er solgt for kr 670.000 fra Jan Morten Garnvik, Ole André Garnvik, Wenche Garnvik, Åge Garnvik og Hilde Garnvik Sand til Line Aune (01.11.2018)
 • Grøssjøen 2 (Gnr 95, bnr 1) er overdradd fra Ivar Arnold Grongstad til Turid Rigmor Selnes Grongstad (07.11.2018)
 • Gnr 94, bnr 9 er overdradd fra Ivar Arnold Grongstad til Turid Rigmor Selnes Grongstad (07.11.2018)
 • Overdragelsen omfatter også Gnr 94, bnr 16
 • Grungstadvegen 409 (Gnr 94, bnr 15) er overdradd for kr 60.000 fra Haldis Birgitte Dahl til Lene Elise Mevassvik (12.11.2018)
 • Hammer 21 (Gnr 88, bnr 18) er overdradd for kr 130.000 fra Kent Kempe til Lillian Vikan (23.11.2018)

Snåsa

 • Andel av Bergkollvegen 9 (Gnr 24, bnr 56) er overdradd for kr 321.882 fra Håvard Velde til Maja Marie Jåma (05.11.2018)
 • Kovatnet 1 (Gnr 34, bnr 18) er solgt for kr 30.000 fra Lars Erik Almo til Eli Brøndbo (06.11.2018)
 • Barstadvegen 22 (Gnr 24, bnr 66) er solgt for kr 500.000 fra Bodil Fossum og Marianne Fossum til Håvard Velde (08.11.2018)
 • Bugjelet 20 (Gnr 50, bnr 130) er solgt for kr 50.000 fra Opplysningsvesenets Fond til Asbjørn Klev (16.11.2018)
 • Andel av Gressåmoen 5 (Gnr 74, bnr 4) er overdradd for kr 62.500 til Arnt Ove Husa og Astrid Elisabeth Schjetne (22.11.2018)
 • Gnr 78, bnr 1, fnr 7 er overdradd til Daniel Barstad Sandvik, Jonas Barstad Sandvik og Viktoria Barstad Sandvik (26.11.2018)
 • Vinjeberga 11 (Gnr 50, bnr 1, fnr 39) er overdradd fra Bjarne Martin Kolås til Edit Borg, Halger Tormod Fjellvik, Jon Kolås, Kjellrun Kolås, Gunn-Liv Olsen, Bjørn Kjesbu og Inger Sofie Nessimo (28.11.2018)

Namdalseid

 • Andel av Namsosvegen 3017 (Gnr 148, bnr 24) er overdradd fra Aud Jorid Sverkmo til Mildrid Synøve Pedersen, Ann Sissel Pettersen, Bjørg Turid Sellæg, Jorunn Dagmar Sellæg, Audbjørn Kolbein Sverkmo, Gunnhild Irene Sverkmo, Kåre Alvin Sverkmo og Anne Karin Utnes (07.11.2018)
 • Overdragelsen omfatter også andel av Solåsen 3 (Gnr 183, bnr 97)
 • Båtsvikvegen 11 (Gnr 183, bnr 13) er overdradd fra Hilmar Petter Klingen til Sidsel Anita Klingen (09.11.2018)
 • Namsosvegen 3232 (Gnr 149, bnr 74) er solgt for kr 275.000 fra Laila Bouhssouss Jørgensen, Inger Johanne Røthe, Arve Morten Sverkmo og Gudny Olafsdottir Sverkmo til Ida Torsdatter Kristensen (21.11.2018)
 • Gnr 167, bnr 42 er overdradd fra Jan Tølløv Kjøbli til Eirik Kjøbli og Magnus Tølløv Kjøbli (22.11.2018)
 • Gnr 167, bnr 42 er overdradd fra Eirik Kjøbli og Magnus Tølløv Kjøbli til Kjell Morten Staven (22.11.2018)
 • Namsosvegen 4463 (Gnr 155, bnr 19) er solgt for kr 90.000 fra Ottar Alte til Rune Alte Weiseth (26.11.2018)

Røyrvik

 • Andel av Gnr 72, bnr 8 er overdradd for kr 67.000 fra Inger Viem til Bergljot Lorås, Gunvor Betzy Solheim, Jan Kåre Sørlie, Bjarne Østgaard og Kjetill Østgaard (06.11.2018)
 • Andel av Gnr 72, bnr 8 er overdradd for kr 67.000 fra Bodil Østby Trachte til Bergljot Lorås, Gunvor Betzy Solheim, Jan Kåre Sørlie, Bjarne Østgaard og Kjetill Østgaard (06.11.2018)
 • Tjønnvikveien 478 (Gnr 69, bnr 42) er solgt for kr 1.000.000 fra Lars Egil Solberg til Linda Hestø Solberg og Ole Thomas Solberg (15.11.2018)

Lierne

 • Andel av Støvika 18 (Gnr 22, bnr 2, fnr 77) er overdradd fra Lars Erik Hanssen til Jannike Hanssen (31.10.2018)
 • Linnesveien 764 (Gnr 33, bnr 39) er solgt for kr 300.000 fra Kerstin Mari-Ann Sundvik til Ole Verner Sundvik (05.11.2018)
 • Halvvegsberget 6 (Gnr 8, bnr 15) er overdradd til Marius Helgesen (25.10.2018)
 • Ågårdsveien 149 (Gnr 6, bnr 6) er solgt for kr 2.500.000 fra Ola Storaunet til Daniel Karel Melis og Leen Tsyen (09.11.2018)
 • Heggvollveien 3 (Gnr 22, bnr 3, fnr 45) er solgt for kr 650.000 fra Even Kvemo til Lierne kommune (12.11.2018)
 • Sørnesveien 225 (Gnr 2, bnr 21) er solgt for kr 1.800.000 fra Ben Eivind Nygaard Abrahamsen til Ragnhild Romundset Flornes og Nils Gabriel Skille (14.11.2018)
 • Salget omfatter også Gnr 2, bnr 22
 • Gnr 3, bnr 25 er overdradd for kr 5.100 fra Idar Buknotten, Reidun Helene Nordbakk og Solbjørg Buknotten Skruklien til Kari Kvam (15.11.2018)
 • Gnr 3, bnr 26 er overdradd for kr 5.090 fra Idar Buknotten, Reidun Helene Nordbakk og Solbjørg Buknotten Skruklien til Audun Stokke (15.11.2018)
 • Heggvollveien 7 (Gnr 22, bnr 147) er overdradd for kr 30.000 fra Lierne kommune til Rita Tove Mæhlumsveen og Ståle Walskrå (16.11.2018)
 • Godtjønnseteren 1 (Gnr 27, bnr 70) er solgt for kr 300.000 fra Bodil Lillian Aspnes til Åse Helen Tangen (20.11.2018)
 • Portfjellet 13 (Gnr 14, bnr 79) er solgt for kr 750.000 fra Sven Kveli til Anita Inderdal og Geir Tommy Keiseraas (21.11.2018)
 • Lundtangveien 2 (Gnr 22, bnr 93) er solgt for kr 900.000 fra Knut Johannes Rosenvinge og Liv Helene Rosenvinge til Astrid Olea Ringstad og Sten Olav Ringstad (21.11.2018)
 • Storåveien 22 (Gnr 31, bnr 34) er solgt for kr 1.520.000 fra Nina Helen Bakken og Ole Kristian Johnsen til Pål Gustavsen Holand og Mona Katrine Moen (22.11.2018)
 • Mebygdaveien 169 (Gnr 29, bnr 12) er solgt for kr 1.600.000 fra Tor Kværnan og Vivi-Ann Staf Kværnan til Sigrid Gåsbakk og Sven Johnny Nilsson (23.11.2018)

Grong

 • Elgkalvvegen 2 (Gnr 23, bnr 345) er overdradd til Catrine Grongstad og Morten Pedersen (02.11.2018)
 • Sørsivegen 3795 (Gnr 3, bnr 1, fnr 1) er solgt for kr 100.000 fra Agnes Borgny Heglum til Øyvind Estensen (06.11.2018)
 • Bjørganvegen 216 (Gnr 23, bnr 347) er solgt for kr 224.000 fra Ivar Martin Windseth til Hilde Saugestad Glømmen og Kjell Håvard Glømmen (07.11.2018)
 • Elgkalvvegen 1 (Gnr 23, bnr 346) er solgt for kr 289.000 fra Ulvig Kiær as til Kari-Anne Rasmussen Hjertvik og Kristian Kåre Hjertvik (13.11.2018)
 • Gnr 23, bnr 312 er solgt for kr 530.000 fra Tommy Haugan og Arnhild Ramberg Myhr til Anita Personbråten Moe og Steinar Moe (23.11.2018)
 • Sanddøldalsvegen 3787 (Gnr 26, bnr 1, fnr 6) er solgt for kr 850.000 fra John Nesser til Siri Bye (28.11.2018)
 • Gnr 13, bnr 198 er overdradd for kr 1.000.000 fra Brauten Holding as til Hanna Kleven Brauten (29.11.2018)
 • Bjørgåavegen 29 (Gnr 23, bnr 92) er solgt for kr 100.000 fra Namdal Byggservice Entreprenør as til Geir Håvard Korsnes og Monica Rakvåg (29.11.2018)

Namsskogan

 • Namsskoganveien 11 (Gnr 60, bnr 47) er overdradd fra Margit Trones til Gunn Elin Trones-Hansen (06.11.2018)
 • Finnvolldalsveien 189 (Gnr 60, bnr 177) er overdradd for kr 100 fra Jan Morten Rogstad og Janne Helen Berntsen Rogstad til Randi Mikkelsen og Thor Johannes Skogmo (06.11.2018)
 • Inga Linds vei 4 (Gnr 58, bnr 66) er solgt for kr 500.000 fra Ahmad Mohammad Kabbani til Andreas Olsen og Murillo Keli Rivera (15.11.2018)
 • Salget omfatter også Gnr 58, bnr 89
 • Tronesmoveien 26 (Gnr 53, bnr 42) er solgt for kr 300.000 fra Oluf John Ulstad til Emil Johan Stuenes (29.11.2018)

Frosta

 • Gnr 89, bnr 20 er overdradd for kr 16.480 fra Staten V/fylkeslandbruks til Eilif Nordfjæran (07.11.2018)
 • Gnr 5, bnr 28 er overdradd for kr 25.000 fra Ola Staur til Marit Ulvik Arntsen (08.11.2018)
 • Gnr 89, bnr 17 er overdradd for kr 29.987 fra Staten V/ylkeslandbruks til Espen Lenvik (08.11.2018)
 • Gnr 39, bnr 34 er overdradd fra Håvard Lein og Kirsti Kristensen Lein til Halvard Nordfjæran (09.11.2018)
 • Overdragelsen omfatter også Vargåsen 29 A (Gnr 81, bnr 46)
 • Gnr 79, bnr 74 er overdradd fra Reidar Halvard Øren til Aage Jr Bratsvedal og Anne Øren Bratsvedal (21.11.2018)
 • Nåvikvegen 62 (Gnr 41, bnr 10) er solgt for kr 1.950.000 fra Kari Einarsve til Johan Morten Vold og Jurgita Vold (21.11.2018)
 • Salget omfatter også Gnr 41, bnr 17
 • Salget omfatter også Gnr 79, bnr 12
 • Gnr 39, bnr 32 er solgt for kr 590.000 fra Ola Risan til Håvard Lein og Kirsti Kristensen Lein (21.11.2018)
 • Vargåsen 29 A (Gnr 81, bnr 46) er solgt for kr 485.000 fra Halvard Nordfjæran til Helge Francis Leitao og Marie Viken (21.11.2018)
 • Gnr 39, bnr 33 er overdradd fra Ola Risan til Helge Francis Leitao og Marie Viken (21.11.2018)
 • Logtunvegen 126 (Gnr 90, bnr 3) er solgt for kr 2.670.000 fra Liv Edel Berg og Helge Horg Wiklund til Beate Syrstad og Camilla Syrstad Forfang (23.11.2018)

Fosnes

 • Andel av Moldvikvegen 117 (Gnr 44, bnr 1, fnr 1) er overdradd fra Liping Cao Wågan til Gaute Wågan (06.11.2018)
 • Sandbakkvegen 26 (Gnr 62, bnr 62) er solgt for kr 1.000.000 fra Fosnes kommune til Ingvild Kaspersen Torvin (15.11.2018)
 • Rakkavikvegen 99 (Gnr 41, bnr 24) er overdradd fra Andreas Kjeilen til Nora Strøm Kjeilen og Tila Andrea Strøm Kjeilen (29.11.2018)

Stjørdal

 • Skeibindergata 4 (Gnr 102, bnr 431) er overdradd fra Atle Jørstad til Dagrun Jørstad (31.10.2018)
 • Kometvegen 10 (Gnr 101, bnr 130, seksjon 11) er solgt for kr 2.460.000 fra Marthe Andrea Rostad Halsan og Lasse Riisem Sitter til Mai-Britt Højholdt (31.10.2018)
 • Remyrvegen 119 (Gnr 101, bnr 234, seksjon 2) er solgt for kr 4.500.000 fra Steinvik-eiendom as til Line Dahle Espeland og Roger Espeland (31.10.2018)
 • Prestegårdsvegen 21 (Gnr 284, bnr 104) er solgt for kr 3.100.000 fra Steinar Gunnvald Sallaup til Anita Holme og Lars Erik Sallaup (01.11.2018)
 • Andel av Slettevegen 29 (Gnr 84, bnr 405) er overdradd til Olav Slettvold og Hege Vikaune (01.11.2018)
 • Andel av Skulbørstadvegen 2 (Gnr 92, bnr 6) er overdradd for kr 2.875.000 fra Hege Jøntvedt til Per Jørgen Engum (02.11.2018)
 • Stokkbekkgata 4 C (Gnr 99, bnr 553) er solgt for kr 3.000.000 fra Maria Jakobsen til Andrew Mark Brownridge og Synne Grønbech (02.11.2018)
 • Stokkanvegen 2 (Gnr 99, bnr 79, seksjon 19) er solgt for kr 4.700.000 fra Greta Karin Tronvold til Gunnbjørn Fiskvik og Oddvei Fiskvik (02.11.2018)
 • Reitanveien 9 (Gnr 68, bnr 79) er solgt for kr 4.270.000 fra Einar Brevik og Liv Rømo til Anthony Fenwick Luke og Heidi Fornes Fenwick Luke (02.11.2018)
 • Dregsethvegen 31 (Gnr 102, bnr 119, seksjon 2) er solgt for kr 2.200.000 fra Per Arne Ramberg til Vegard Koen (02.11.2018)
 • Bjørgumvegen 2 (Gnr 165, bnr 56) er overdradd fra Reidar Edvin Haugan til Jan Arve Haugan, Stig Roar Haugan, Eva Marit Herrmann og Gunn Berit Haugan Melvold (02.11.2018)
 • Bjørgumvegen 2 (Gnr 165, bnr 56) er overdradd for kr 2.400.000 fra Jan Arve Haugan, Stig Roar Haugan, Eva Marit Herrmann og Gunn Berit Haugan Melvold til Steffen Haugan (02.11.2018)
 • Andel av Tillervegen 83 (Gnr 50, bnr 4) er overdradd for kr 1.850.000 fra Linda Olsvik Fossum til Anders Sjøli Bakkvold (02.11.2018)
 • Andel av Innherredsvegen 3 (Gnr 107, bnr 257) er overdradd for kr 1.400.000 fra Linda Mersland til Frode Kristoffersen (02.11.2018)
 • Nordlandsvegen 17 (Gnr 32, bnr 8, fnr 26) er solgt for kr 5.190.000 fra Dag Helge Hårstad til Anders Johan Glomstad og Linda Brandsborg Skjerve (02.11.2018)
 • Andel av Gnr 32, bnr 8 er solgt for kr 5.190.000 fra Dag Helge Hårstad til Anders Johan Glomstad og Linda Brandsborg Skjerve (02.11.2018)
 • Stokkbekkgata 2 A (Gnr 99, bnr 632, seksjon 1) er solgt for kr 1.850.000 fra Inger Marie Spets til Bodil Mjøsund (05.11.2018)
 • Juløyvegen 9 (Gnr 84, bnr 299) er solgt for kr 3.550.000 fra Monika Skaugen og Ole Jørgen Skaugen til Per Kristian Jorkjend (05.11.2018)
 • Gevingåsen 166 (Gnr 162, bnr 544) er solgt for kr 4.000.000 fra Gevingtoppen Bolig as til Steinvik-eiendom as (05.11.2018)
 • Solvegen 1 (Gnr 102, bnr 957, seksjon 30) er overdradd fra Solveig Melby til Karl Ove Brustad, Terje Brustad og Tore Brustad (05.11.2018)
 • Mellomriksvegen 414 (Gnr 111, bnr 17) er solgt for kr 2.850.000 fra Elisabeth Gjerde Storborg og Stian Storborg til Karima Andrea Lalioui Kristoffersen og Tom-Andre Munkhaug (06.11.2018)
 • Kirkevegen 15 C (Gnr 105, bnr 36, seksjon 7) er solgt for kr 2.450.000 fra Rolf Håkon Nilssen til Ingrid Charlotte Hofstad (06.11.2018)
 • Severin Broens gate 45 (Gnr 82, bnr 151, seksjon 5) er solgt for kr 2.400.000 fra Eva Sigrun Buland til Ingunn Rådal (06.11.2018)
 • Viksjøvegen 47 (Gnr 80, bnr 29) er solgt for kr 1.400.000 fra Ragnar Andersen til Bjørn Olav Lillemo (06.11.2018)
 • Salget omfatter også Gnr 80, bnr 31
 • Uglevegen 16 (Gnr 94, bnr 50) er solgt for kr 4.700.000 fra Trude Vollheim og Jeffrey Todd Webb til Aleksander Hegdal og Trude Espedal Larsen (06.11.2018)
 • Petrinebakken 6 (Gnr 162, bnr 136) er solgt for kr 3.800.000 fra Kari Birgitte Hestmo Hilanmo og Stig Jomar Hilanmo til Hege Elise Boldersløw-Kværnø og Stig Harald Sivertsen (06.11.2018)
 • Andel av Stokmovegen 9 E (Gnr 99, bnr 52, seksjon 5) er overdradd fra Åse Dahlen Berg til Morten Berg (06.11.2018)
 • Meierivegen 13 A (Gnr 105, bnr 21, seksjon 3) er solgt for kr 2.890.000 fra Arne Halvdan Overholt, Erling Overholt, Cecilie Mauseth og Marianne Mauseth til Jan Olav Børseth og Janne Børseth (06.11.2018)
 • Andel av Fagerhaugveien 10 (Gnr 40, bnr 109) er overdradd for kr 250.000 fra Petter Kringen til Kari Margareth Christensen og Terje Stamnes (07.11.2018)
 • Maren Bergs vei 30 (Gnr 102, bnr 1201, seksjon 5) er solgt for kr 2.948.000 fra Arvid Hegstad og Nora Skaarer til Frøydis Anne Grøtte og Knut Håvard Storsve (07.11.2018)
 • Almlivegen 427 (Gnr 317, bnr 3) er solgt for kr 2.000.000 fra Siri Skolmli til Emil Alfnes (08.11.2018)
 • Nøtteberget 23 (Gnr 32, bnr 8, fnr 58) er solgt for kr 3.190.000 fra Stein Åge Bruvoll og Guro Bråten Olsborg til Luka Marcinko og Helle Bogen Størseth (09.11.2018)
 • Gevingåsen 168 (Gnr 162, bnr 543) er solgt for kr 4.000.000 fra Gevingtoppen Bolig as til Pob as (09.11.2018)
 • Andel av Nedre Hembre veg 52 (Gnr 229, bnr 8) er overdradd for kr 524.000 fra Siw Helene Nilsen til Kristian Dybwad Lund (09.11.2018)
 • Andel av Sørsidevegen 216 (Gnr 108, bnr 159) er overdradd til Linda Brekke og Håvard Kulseth Opem (12.11.2018)
 • Forradalsvegen 375 (Gnr 297, bnr 13) er solgt for kr 3.400.000 fra Jan Olav Flåen og Merethe Nyberg til Kran & Utstyrskontroll as (12.11.2018)
 • Andel av Solvegen 1 (Gnr 102, bnr 957, seksjon 30) er overdradd for kr 1.666.667 fra Karl Ove Brustad og Tore Brustad til Kesorn Brustad og Terje Brustad (12.11.2018)
 • Husbyvegen 4 B (Gnr 102, bnr 7, seksjon 9) er solgt for kr 2.100.000 fra Tom-Andre Munkhaug til Atle Wahl (13.11.2018)
 • Solvegen 1 (Gnr 102, bnr 957, seksjon 28) er solgt for kr 2.390.000 fra Arvid Hegstad og Nora Skaarer til Gunnar Hegstad (14.11.2018)
 • Kvartshøgda 5 (Gnr 94, bnr 302) er solgt for kr 2.350.000 fra Anja Walle Skåtterød og Petter Holm Strand til Hanne Margrete Hagen og Johan Jørgen Gulaker Løvseth (14.11.2018)
 • Bergs gate 3 B (Gnr 99, bnr 519) er solgt for kr 2.750.000 fra Birgitte Smolan til Tommy Norvall Bergersen (14.11.2018)
 • Halvor Bachkes gate 24 (Gnr 102, bnr 403) er overdradd for kr 1.650.000 fra Per Wold til Marianne Wold (14.11.2018)
 • Andel av Reelia 7 (Gnr 113, bnr 32) er overdradd fra Suwanna Kinburan Holmen til Per Enge Holmen (14.11.2018)
 • Reppasmarka 99 (Gnr 160, bnr 15) er solgt for kr 7.995.000 fra Linda Vibeke Aspaas og Bjørn Grønseth til Hans Dagfinn Lund og Inger Helene Schreiberg (15.11.2018)
 • Vestre Bjørgmyran 29 (Gnr 165, bnr 82, seksjon 2) er solgt for kr 2.570.000 fra Maren Ingdal og Aleksander Brekken Thorsen til Vegard Kjøsnes og Malin Nøren Rødde (15.11.2018)
 • Havdalsvegen 223 (Gnr 168, bnr 7) er overdradd fra Halvard Havdal til Jon Havdal og Olav Havdal (15.11.2018)
 • Havdalsvegen 223 (Gnr 168, bnr 7) er solgt for kr 2.300.000 fra Jon Havdal og Olav Havdal til Martin Havdal (15.11.2018)
 • Innherredsvegen 45 B (Gnr 107, bnr 219, seksjon 2) er solgt for kr 3.450.000 fra Brit Berget og Vidar Nilsen til Anita Vik og Frode Vik (16.11.2018)
 • Dullumsvegen 18 (Gnr 94, bnr 385) er solgt for kr 2.500.000 fra Nils Ole Aune og Vigdis Thrane Aune til Per Kristian Aune og Monica Elise Havstein Aune (20.11.2018)
 • Kavlevegen 4 (Gnr 102, bnr 69) er overdradd fra Jorunn Stokke til Nils Ingemund Stokke (20.11.2018)
 • Rikke Moksnes vei 7 B (Gnr 102, bnr 982, seksjon 18) er solgt for kr 2.250.000 fra Kristian Aarbu til Than Thun Oo og Aye Mra Thazin (21.11.2018)
 • Andel av Husbyringen 8 A (Gnr 102, bnr 659) er overdradd fra Lisa Handegaard til Sindre Uthus (21.11.2018)
 • Gnr 84, bnr 33 er solgt for kr 4.300.000 fra Ada Helene Hjelseng og Jan Arild Kleven til Jon Petter Hernes (21.11.2018)
 • Salget omfatter også Industrivegen 93 (Gnr 89, bnr 2)
 • Salget omfatter også Gnr 89, bnr 6
 • Salget omfatter også Gnr 89, bnr 85
 • Salget omfatter også Gnr 253, bnr 10
 • Wergelandsvegen 3 (Gnr 107, bnr 27, seksjon 22) er solgt for kr 2.640.000 fra Geir-Otto Gamst til Jørgen Rønning Valstadsve (21.11.2018)
 • Flintvegen 31 (Gnr 94, bnr 170) er solgt for kr 4.400.000 fra Frode Øverby og Merethe Øverby til Anja Vevle (21.11.2018)
 • Stemorkroken 17 (Gnr 102, bnr 1102) er solgt for kr 3.190.000 fra Aleksander Hegdal og Trude Espedal Larsen til Gunn Christi Øyan (21.11.2018)
 • Hulderveien 52 (Gnr 102, bnr 1155, seksjon 5) er solgt for kr 2.950.000 fra Johan Husby Larem til Hallvard Rulcker Brekken (21.11.2018)
 • Hulderveien 52 (Gnr 102, bnr 1155, seksjon 4) er solgt for kr 2.750.000 fra Johan Husby Larem til Kjersti Aune Larem (21.11.2018)
 • Hulderveien 52 (Gnr 102, bnr 1155, seksjon 3) er solgt for kr 3.490.000 fra Johan Husby Larem til Petter Okkelberg Dahling (21.11.2018)
 • Hulderveien 52 (Gnr 102, bnr 1155, seksjon 6) er solgt for kr 6.790.000 fra Johan Husby Larem til Hege Jøntvedt (21.11.2018)
 • Hulderveien 52 (Gnr 102, bnr 1155, seksjon 9) er solgt for kr 2.950.000 fra Johan Husby Larem til Jonas Flåen og Ida Hell Larsen Leikvold (21.11.2018)
 • Andel av Jernbanevegen 13 A (Gnr 99, bnr 647) er overdradd for kr 2.305.000 fra Frank Cadamarteri til Tone Camilla Cadamarteri (22.11.2018)
 • Andel av Borråsvegen 58 (Gnr 246, bnr 13) er overdradd fra Tove Ravna Benjaminsen til Stig Pettersen (22.11.2018)
 • Industrivegen 125 (Gnr 80, bnr 9) er solgt for kr 3.900.000 fra Eivind Røkkum og Ingrid Røkkum til Stjørdal kommune (23.11.2018)
 • Reealleen 32 (Gnr 102, bnr 85) er solgt for kr 4.950.000 fra Rune Sørlie til Magnus Kristoffersen (23.11.2018)
 • Wergelandsvegen 5 D (Gnr 107, bnr 55, seksjon 2) er overdradd fra Astrid Hoem til Line Hoem, Rune Hoem, Tony Hoem Røvik og Alexander Hoem Wassether (23.11.2018)
 • Andel av Wergelandsvegen 5 D (Gnr 107, bnr 55, seksjon 2) er overdradd for kr 1.680.000 fra Rune Hoem, Tony Hoem Røvik og Alexander Hoem Wassether til Line Hoem (23.11.2018)
 • Ytteråsvegen 620 (Gnr 203, bnr 24) er solgt for kr 565.000 fra Halvor Husbyn og Torunn Lund Husbyn til Ragnar Foss og Gunn Kristin Storrø (26.11.2018)
 • Kløverstien 35 B (Gnr 102, bnr 1131) er solgt for kr 2.990.000 fra Beathe Slettvold Tellefsen til Magnus Fjelldal og Sunniva Fjelldal (27.11.2018)
 • Torgvegen 11 (Gnr 84, bnr 239) er overdradd fra Torgveien Eiendom as til Moksnes Eiendom as (27.11.2018)
 • Andel av Fiskvikaunvegen 14 (Gnr 69, bnr 9, seksjon 2) er overdradd fra Hege Solberg til Sverre Solberg Fiskvik og Ingrid Børstad Teigen (27.11.2018)
 • Andel av Fiskvikaunvegen 16 (Gnr 69, bnr 9, seksjon 1) er overdradd fra Sverre Solberg Fiskvik og Ingrid Børstad Teigen til Hege Solberg (27.11.2018)
 • Remyrvegen 5 (Gnr 102, bnr 1014, seksjon 1) er solgt for kr 1.950.000 fra Bjørn Ove Buland til Marit Sand (28.11.2018)
 • Andel av Klokkervegen 5 (Gnr 102, bnr 183) er overdradd for kr 2.500.000 fra Trine Sitter Bjørkås til Stig Paulo Kartum (28.11.2018)
 • Andel av Maren Bergs vei 30 (Gnr 102, bnr 1201, seksjon 5) er solgt for kr 1.497.500 fra Knut Håvard Storsve til Frøydis Anne Grøtte (28.11.2018)
 • Maren Bergs vei 16 (Gnr 102, bnr 1139) er solgt for kr 4.575.000 fra Anja Vevle til Kristin Kringen og Jan Arild Slørdal (28.11.2018)
 • Vestre Bjørgmyran 27 (Gnr 165, bnr 82, seksjon 3) er solgt for kr 2.950.000 fra Hege Leren Høknes og Vidar Leren Høknes til Bjørn Ove Buland og Astrid Johanne Gisetstad (28.11.2018)
 • Ole Richters gate 49 (Gnr 102, bnr 503) er solgt for kr 3.225.000 fra Anne Margrethe Schnell Pitharoulis til Pia Christine Hallem Haugan og Arild Solli (29.11.2018)
 • Wergelandsvegen 3 (Gnr 107, bnr 27, seksjon 12) er solgt for kr 2.150.000 fra Forr-bo Eiendom as til Iselin Hembre og Per Haarberg Hembre (29.11.2018)
 • Andel av Bjørnhaugen 6 A (Gnr 97, bnr 164) er overdradd fra Torill Lyngvær Pettersen til Vidar Arne Pettersen (29.11.2018)
 • Prestmovegen 26 (Gnr 108, bnr 90) er overdradd fra John Gisle Solheim til Lillie Johanne Solheim (29.11.2018)
 • Kvålsvegen 94 (Gnr 195, bnr 16) er overdradd for kr 200.000 fra Hege Skjei og Oddbjørn Skjei til Hos Gården Skjei Søndre as (29.11.2018)

Vikna

 • Andel av Engasvegen 182 (Gnr 10, bnr 271) er overdradd fra Inger Oline Hestø til Helge Ivar Hestø Andersen, Berner Aksel Hestø og Wenke Iren Hestø (31.10.2018)
 • Jens Persa gate 19 (Gnr 10, bnr 269) er solgt for kr 2.850.000 fra Jan Magne Raaum til Aidas Gudziunas og Nida Gudziuniene (01.11.2018)
 • Lysøyveien 76 (Gnr 32, bnr 21) er overdradd fra Arild Storsul til Anneli Storsul og Linn Yuan Storsul (07.11.2018)
 • Andel av Engasvegen 7 E (Gnr 10, bnr 237, seksjon 5) er overdradd fra Jan Andor Vågø til Heidi Laugen Vågø (07.11.2018)
 • Overdragelsen omfatter også Vågøya 14 (Gnr 19, bnr 15)
 • Andel av Betzy Bergs gate 2 B (Gnr 10, bnr 1562) er overdradd fra Moe Otto Rørvik as til Moe Otto as (08.11.2018)
 • Brattkleiva 1 (Gnr 10, bnr 678) er overdradd for kr 1.265.000 fra Ragnar Eugen Sund til Vidar Sund (12.11.2018)
 • Andel av Stubbvegen 7 A (Gnr 10, bnr 864) er overdradd for kr 1.730.000 fra Ingrid Malum til Stian Sæternes Pettersen (12.11.2018)
 • Sørveien 643 (Gnr 13, bnr 17) er overdradd fra Ruth Johanne Horseng til Jon Åge Sandmo (13.11.2018)
 • Steinberget 17 (Gnr 10, bnr 787) er solgt for kr 2.630.000 fra Remi Hatland til Kay Raymond Laugen og Inger-Sofie Schjelderup (15.11.2018)
 • Gnr 10, bnr 1704 er solgt for kr 780.000 fra Norvik Eiendom as til Idehus Namdal as (21.11.2018)
 • Nylandsveien 6 (Gnr 10, bnr 1682) er solgt for kr 33.200.000 fra Norbolig as til Bolig og Eiendomsutvikling as (22.11.2018)
 • Sørvikveien 32 (Gnr 2, bnr 117) er solgt for kr 1.100.000 fra Eva Ovesen til Sørvika Mini Camp as (22.11.2018)
 • Skjaanesvegen 18 (Gnr 10, bnr 1020, seksjon 3) er solgt for kr 1.625.000 fra Alf Edgar Sørnmo til Kim Sander Nilsen (22.11.2018)
 • Ingebrigt Østnes gate 2 (Gnr 10, bnr 108) er solgt for kr 2.200.000 fra Eva Wikstrand Edvardsen, Bjørn Wikstrand, Geir Wikstrand, Gunnar Wikstrand, Trude Wikstrand, Fredrik Hiorth, Hanne Hiorth og Thomas Hiorth til Monica Kathrine Sætervik og Ketil Wikstrand (22.11.2018)
 • Engasvegen 265 (Gnr 10, bnr 1512) er solgt for kr 3.450.000 fra Kay Raymond Laugen og Inger-Sofie Schjelderup til Kristell Marie Bakke og Andreas Karlsen (26.11.2018)
 • Gnr 72, bnr 29 er overdradd fra Johan Ragnvald Kjønsø til Geir Kjønsø og Harry Arve Kjønsø (29.11.2018)
 • Overdragelsen omfatter også Staulaveien 167 (Gnr 73, bnr 16)
 • Havnegata 3 A (Gnr 10, bnr 875, seksjon 12) er solgt for kr 5.600.000 fra Havnegata as til Beate Skillingstad (29.11.2018)

Nærøy

 • Gnr 27, bnr 96, seksjon 2 er overdradd for kr 4.350.000 fra Ss-invest as til Slitesterk as (31.10.2018)
 • Overdragelsen omfatter også Gnr 62, bnr 469
 • Torvmyrvegen 1 C (Gnr 62, bnr 13, fnr 489, seksjon 3) er solgt for kr 2.450.000 fra Nærøy kommune, Habte Tesfamariam Gebreslasie og Tsega Tesfit Hawky til Mohamad Nasser Rajab (01.11.2018)
 • Torvmyrvegen 1 D (Gnr 62, bnr 13, fnr 489, seksjon 4) er solgt for kr 2.450.000 fra Nærøy kommune, Habte Tesfamariam Gebreslasie og Tsega Tesfit Hawky til Ibrahim Rajab (01.11.2018)
 • Gnr 14, bnr 528 er overdradd fra Steinar Karlsen til Johnny Andreas Karlsen (01.11.2018)
 • Varøyvegen 205 (Gnr 10, bnr 15) er solgt for kr 2.600.000 fra Fritz Arnold Rosenvinge til Ellen Havdahl Skarstad og Sverre Skarstad (02.11.2018)
 • Eidshaugvegen 22 (Gnr 2, bnr 197) er solgt for kr 1.500.000 fra Nærøysundet Kystservice as til Purkholmen Eiendom 1 as (02.11.2018)
 • Ringvegen 19 (Gnr 62, bnr 1, fnr 80) er solgt for kr 1.370.000 fra Hilde Kari Skaftnesmo til Bente Ingunn Lauten (05.11.2018)
 • Andel av Granlivegen 10 (Gnr 62, bnr 1, fnr 124) er overdradd for kr 675.000 til Kenneth Lysfjord og Thina Renate Møllevik (05.11.2018)
 • Engavegen 71 (Gnr 11, bnr 28) er overdradd fra Steinar Nordli til Ove Andre Aarvik og Ingrid-Helen Håkonsen Tuven (06.11.2018)
 • Gnr 62, bnr 563 er solgt for kr 20.000 fra Moen Eiendommer as til Å&p Invest as (07.11.2018)
 • Nordre veg 8 A (Gnr 62, bnr 185, seksjon 1) er solgt for kr 2.860.000 fra Byggmesteren Ytre Namdal as til Liv Schjelderup (07.11.2018)
 • Nordre veg 8 C (Gnr 62, bnr 185, seksjon 3) er solgt for kr 2.895.000 fra Byggmesteren Ytre Namdal as til Solveig Livik Solvang (07.11.2018)
 • Nordre veg 8 E (Gnr 62, bnr 185, seksjon 5) er solgt for kr 2.490.000 fra Byggmesteren Ytre Namdal as til Ståle Øyvind Volden (07.11.2018)
 • Nordre veg 8 F (Gnr 62, bnr 185, seksjon 6) er solgt for kr 2.995.000 fra Byggmesteren Ytre Namdal as til Birger Måøy og Ragnhild Måøy (07.11.2018)
 • Gravvikvegen 1800 (Gnr 95, bnr 15) er overdradd fra Oddbjørn Arne Kongsvik til Peder Sigmund Kongsvik (07.11.2018)
 • Gravvikvegen 1800 (Gnr 95, bnr 15) er solgt for kr 640.000 fra Peder Sigmund Kongsvik til Irene Guttvik og Jon Inge Pedersen (07.11.2018)
 • Nordre veg 8 D (Gnr 62, bnr 185, seksjon 4) er solgt for kr 2.995.000 fra Byggmesteren Ytre Namdal as til Gunnar Lilleby og Jacquelean Lilleby (08.11.2018)
 • Horvereidvegen 40 (Gnr 63, bnr 54) er solgt for kr 2.500.000 fra Birger Måøy og Ragnhild Måøy til Guro Måøy (08.11.2018)
 • Liaaunvegen 134 (Gnr 4, bnr 26) er overdradd fra Sigbjørn Anton Sørå til Aud Sissel Dahle (12.11.2018)
 • Eidshaugvegen 1880 (Gnr 81, bnr 90) er overdradd fra Robert Melbye til Per Harald Blikø og Elin Nygård Melbye (12.11.2018)
 • Andel av Nygårdsvegen 19 (Gnr 14, bnr 203) er solgt for kr 1.200.000 til Aleksander Sverdrup Aksnes og Sunniva Arnøy Holm (14.11.2018)
 • Nordre veg 8 B (Gnr 62, bnr 185, seksjon 2) er solgt for kr 2.490.000 fra Byggmesteren Ytre Namdal as til Nærøy kommune (14.11.2018)
 • Hamlandsvikvegen 18 (Gnr 30, bnr 33) er solgt for kr 1.460.000 fra Ellen Karin Bull til Karoline Hamland, May Britt Klokk Hamland og Thore Hartvik Hamland (15.11.2018)
 • Bergsvatnet 5 (Gnr 139, bnr 3) er overdradd fra Øystein Bogan til Arve Bogan (15.11.2018)
 • Overdragelsen omfatter også Bergsvatnet 5 (Gnr 139, bnr 4)
 • Overdragelsen omfatter også Gnr 139, bnr 18
 • Overdragelsen omfatter også Gnr 142, bnr 2
 • Havrøya 1 (Gnr 43, bnr 1, fnr 3) er overdradd fra Kjell Ivar Grannes til Eldbjørg Kristin Solum Grannes (21.11.2018)
 • Gnr 14, bnr 531 er solgt for kr 2.100.000 fra Marøystrand Næringsområde as til Namdal Eiendommer as (22.11.2018)
 • Gnr 14, bnr 530 er solgt for kr 650.000 fra Marøystrand Næringsområde as til Nærøysund Aquaservice as (23.11.2018)
 • Andel av Foldavegen 6273 (Gnr 14, bnr 146) er overdradd for kr 900.000 til Kim Gøran Arnø og Heidi Therese Aune (23.11.2018)
 • Ekornvegen 10 (Gnr 62, bnr 163, fnr 357) er solgt for kr 2.350.000 fra Anders Stangvik Westermann og Petter Andre Stangvik Westermann til Katharina Isabell Schuler og Tobias Steffen Schuler (26.11.2018)
 • Gnr 108, bnr 26 er overdradd fra Leif Even Moen til Gunda Marie Antonsen og Marita Antonsen (27.11.2018)
 • Andel av Hansmovegen 92 (Gnr 107, bnr 3) er overdradd fra Roger Gunnar Moe til Svanhild Rosenvinge (29.11.2018)

Flatanger

 • Opplandsveien 352 (Gnr 32, bnr 19) er overdradd fra Emma Arnhild Strand til Enny Monika Sivertsen, Arnt Roger Strand, Terje Georg Strand, Torbjørn Olav Strand og Gunhild Kristine Vik (05.11.2018)
 • Andel av Opplandsveien 352 (Gnr 32, bnr 19) er overdradd fra Torbjørn Olav Strand til Liv Irene Strand (05.11.2018)
 • Gnr 13, bnr 380 er solgt for kr 147.000 fra Stig Gøran Wibstad til Arild Nordli og Cathrin Wanberg (08.11.2018)
 • Kongensfjellveien 45 (Gnr 23, bnr 91) er solgt for kr 2.300.000 fra Dag Morten Buan og Jorid Jessen til Maxime Eric Magnus Baudinot, Victoria Marie-Nelly Solveig Baudinot og Janicke Wiig (14.11.2018)
 • Gnr 39, bnr 24 er solgt for kr 9.044 fra Marit Synnøve Bakken til Asbjørn Mathisen, Ola Andreas Moxness og Frode Pedersen (14.11.2018)
 • Vetlehagen 3 A (Gnr 13, bnr 373, seksjon 1) er solgt for kr 2.052.000 fra Trønderhus as til Flatanger Boligutvikling as (15.11.2018)
 • Andel av Sveveien 21 (Gnr 27, bnr 130) er overdradd for kr 2.350.000 fra Bente Sofie Kløven til Dag Erling Lein (16.11.2018)
 • Kvaløyseterveien 99 (Gnr 27, bnr 155) er solgt for kr 2.000.000 fra Ove Magne Ribsskog og Hilde Tyldum Stordahl til Runar Brennvolleng og Ingvild Tokstad Kimo (16.11.2018)
 • Gnr 23, bnr 116 er solgt for kr 4.000 fra Dag Furuheim til John Anders Mikael Wik (21.11.2018)
 • Gnr 13, bnr 12 er overdradd fra Solvår Ribsskog til Fredrik Ribsskog Staven (22.11.2018)
 • Vetlehagen 1 A (Gnr 13, bnr 373, seksjon 7) er solgt for kr 2.085.000 fra Trønderhus as til Hilde Kålen (26.11.2018)
 • Sitterveien 930 (Gnr 11, bnr 40) er solgt for kr 127.800 fra Alf Jørgen Geving til Peder Martin Kristiansen (26.11.2018)
 • Vetlehagen 3 B (Gnr 13, bnr 373, seksjon 2) er solgt for kr 1.908.000 fra Trønderhus as til Espen Lindseth Havstein og Kristin Hilmarsen (28.11.2018)
 • Gnr 3, bnr 74 er solgt for kr 48.000 fra Flatanger kommune til Trond Fjeseth (28.11.2018)
 • Gnr 13, bnr 381 er solgt for kr 25.438 fra Solvår Ribsskog til Flatanger kommune (29.11.2018)
 • Gnr 27, bnr 212 er solgt for kr 50.000 fra Arve Bjørsvik til Alf Magne Hanssen (29.11.2018)

 

Kilde: Ambita AS