Studenter mener Åsen mangler en møteplass

Studenter fra NTNU fikk i oppgave å se hvordan Åsen kan bli i framtida, og har blant annet pekt på muligheten for å danne et torg i sentrum.

Fontene og kulturhus: Den ene studentgruppa fra NTNU har valgt å tegne et stort torg på Åsen i Levanger.  Foto: NTNU studenter

Nyheter

LEVANGER: – Det har vært veldig motiverende for studentene å jobbe med et sted som kommunen ber om innspill på. Vi synes det ble et bra prosjekt. Studentene har stått veldig fritt til å foreslå ideer og løsninger, så ikke alt er like realistisk, men vi håper at materialet vil være til nytte og gi grunnlag for gode diskusjoner for videre utvikling av Åsen.