Studenter mener Åsen mangler en møteplass

Studenter fra NTNU fikk i oppgave å se hvordan Åsen kan bli i framtida, og har blant annet pekt på muligheten for å danne et torg i sentrum.

Fontene og kulturhus: Den ene studentgruppa fra NTNU har valgt å tegne et stort torg på Åsen i Levanger.  Foto: NTNU studenter

Nyheter

LEVANGER: – Det har vært veldig motiverende for studentene å jobbe med et sted som kommunen ber om innspill på. Vi synes det ble et bra prosjekt. Studentene har stått veldig fritt til å foreslå ideer og løsninger, så ikke alt er like realistisk, men vi håper at materialet vil være til nytte og gi grunnlag for gode diskusjoner for videre utvikling av Åsen.

Det sier faglærer Vegard Hagerup ved NTNU i Trondheim.