Ungdommer som tester ut narkotika skal også få hjelp i tillegg til straff.

Unge med rusutfordringer skal få bedre hjelp

Pilotprosjekt skal gi lik praksis for ruskontrakter i kommunene i Trøndelag.

FOR STORT SPRIK: Prosjektleder Jonny Bäckström tok med seg erfaring fra den tidligere jobben i Konfliktrådet inn i prosjektet. – Jeg så at det var to ting som manglet; ingen hadde kompetanse på hasjavvenning og det var veldig ulik kompetanse på ruskontrakter, sier prosjektleder Jonny Bäckström. 

Nyheter

STJØRDAL: Et banebrytende pilotprosjekt med å skape lik praksis for ruskontrakter skal prøves ut i 47 kommuner i Trøndelag.