Barneombudet med skoleskyss-beskjed til kommunene.

– Barna må høres!

Kommuner må sjekke barnets mening om en mulig farlig skoleveg, ifølge Barneombudet. – Vi skal bli bedre, svarer Levanger kommune.

Forskjell på barn: – En skoleveg kan være trygg for én åtteåring og utrygg for en annen åtteåring, sier Kjersti Botnan Larsen. seniorrådgiver hos Barneombudet.  Foto: Barneombudet

Nyheter

Trønder-Avisa har i de siste ukene belyst praksisen for å behandle søknader om skoleskyss fra trønderske skoleelever.