Barneombudet med skoleskyss-beskjed til kommunene.

– Barna må høres!

Kommuner må sjekke barnets mening om en mulig farlig skoleveg, ifølge Barneombudet. – Vi skal bli bedre, svarer Levanger kommune.

Forskjell på barn: – En skoleveg kan være trygg for én åtteåring og utrygg for en annen åtteåring, sier Kjersti Botnan Larsen. seniorrådgiver hos Barneombudet.  Foto: Barneombudet

Nyheter

Trønder-Avisa har i de siste ukene belyst praksisen for å behandle søknader om skoleskyss fra trønderske skoleelever.

Fylkeskommunen står for skyssen dersom eleven bor langt unna skolen, mens kommunene skal vurdere søknader om skyss begrunnet med at skolevegen er spesielt farlig.