Større regioner kan føre til at omstillingsloven ikke slår inn like ofte.

Goman-ansatte ville fått langt mer hjelp for ett år siden

Når Goman flytter virksomheten til Trondheim slår ikke omstillingsloven ut i Verdal – fordi virksomheten flyttes innenfor samme fylke.

SKUFFET: Kristine Svendsen i LO mener Goman-flyttingen til Trondheim burde blitt omfattet av omstillingsloven, og får støtte fra hovedtillitsvalgt ved Goman i Verdal, Jan Erik Iversen, som gjerne kunne tenkt seg å sett at det gikk automatikk i at bistandsapparatet til fylkeskommunen ble koblet på. 

Nyheter

For ett år siden ville Goman-nedleggelsen i Verdal utløst hele omstillingsapparatet til fylkeskommunen. Årsaken til at det ikke skjer nå, er fylkessammenslåingen.