Større regioner kan føre til at omstillingsloven ikke slår inn like ofte.

Goman-ansatte ville fått langt mer hjelp for ett år siden

Når Goman flytter virksomheten til Trondheim slår ikke omstillingsloven ut i Verdal – fordi virksomheten flyttes innenfor samme fylke.

SKUFFET: Kristine Svendsen i LO mener Goman-flyttingen til Trondheim burde blitt omfattet av omstillingsloven, og får støtte fra hovedtillitsvalgt ved Goman i Verdal, Jan Erik Iversen, som gjerne kunne tenkt seg å sett at det gikk automatikk i at bistandsapparatet til fylkeskommunen ble koblet på.  Foto: Bjørn Erik Øvrelid

Nyheter

For ett år siden ville Goman-nedleggelsen i Verdal utløst hele omstillingsapparatet til fylkeskommunen. Årsaken til at det ikke skjer nå, er fylkessammenslåingen.

Omstillingsloven slår inn når en virksomhet med over 30 ansatte legges ned eller flyttes ut av fylket. Den gjør at bedriften må gå i drøftinger med fylkeskommunen, som også forplikter seg til å stille opp med en rekke virkemiddel for å dempe effekten av en næringsaktør med sine arbeidsplasser forsvinner.