Venner av den nye konsernsjefen i Norske Skog kaller ham gal som går til denne jobben

Niels Petter Wright synes det er dørgende kjedelig å administrere en virksomhet som går av seg selv. Den nye konsernsjefen trigges av utfordringene ved Norske Skog,

skaperkraft: Konsernsjef Niels Petter Wright i Norske Skog AS trigges av å skape noe og få til noe som er annerledes. – Norske Skog har gjennomgått store endringer, og vi vet at nye endringsprosesser blir nødvendig. Med riktig tilførsel av menneskelig energi vil det åpne seg nye mulig- heter, sier han. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix 

Nyheter

Oslo: Niels Petter Wright (57) kommer til Norske Skog fra 17 år i drikkeemballasjekonsernet Elopak, et av Norges mest internasjonale foretak.