Fortsatt tre alternativer til nytt administrajonsbygg i Steinkjer.

Ringvirkninger kan bli tungen på vektskålen

Nytt hotell med store ringvirkninger kan bli utslagsgivende når fylkeskommunen skal utrede tre alternativer til nytt administrasjonsbygg.

Ringvirkninger: Slik ser Thon-gruppen for seg det kombinerte hotellet og administrasjonsbygget i Steinkjer. Ringvirkningene som høyblokka medfører kan bli tungen på vektskåla når bestemmelsen skal tas. skisse: amb arkitekter  Foto: Amfi

Nyheter

STEINKJER: Selv om fylkeskommunen trolig ikke blir med Nav til O2-tomta i Steinkjer, er det fortsatt tre alternativer som skal utredes: Hotellet, stasjonstomta – og å bli der man er i dag.,