54.000 trøndere skal testes for cøliaki

Tidligere studier har vist at det er fire til sju ganger flere som har cøliaki enn de som har fått diagnosen.

– Vi håper at vi kan få ny kunnskap slik at vi kan forklare bedre hvorfor sykdommen cøliaki oppstår og hva som er grunnen til at noen får sykdommen og andre ikke, sier overlege Eivind Ness-Jensen.  Foto: Scandinavian Stockphoto

Nyheter

I den fjerde runden av helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Hunt) skal blodprøver fra 54.000 deltakere testes for cøliaki.