Hvert år omplasserer Dyrebeskyttelsen i Nord-Trøndelag 100 katter.

Bygger hjelpesenter for dyr

Dyrebeskyttelsen i Nord-Trøndelag har hatt en flakkende tilværelse. I løpet av 2019 får både dyr og mennesker permanente bo- og arbeidsforhold.

HER SKAL DET BYGGES: På denne tomta, noen hundre meter før skistadion i Steinkjer, skal Dyrebeskyttelsen i Nord-Trøndelag bygge permanente lokaler. De skal stå ferdige i løpet av 2019. Her er Leif Røkke, leder Tone I. Lundsaunet og Monica Holøyen på befaring på tomta. 

Nyheter

– Fram til nå har vi bare vært et telefonnummer og vært avhengige av midlertidige hjem for dyr som trenger omplassering. Med hjelpesentret får vi en fast plass både for mellomlagring av dyrene og kontorplass for oss selv.