Eiendomssalg i desember

Se hvem som kjøpte og solgte eiendom i desember 2018.
Nyheter

Omsetninger for Flatanger kommune: 

Prestgårdsmoen 10 (Gnr 27, bnr 56) er solgt for kr 1.315.000 fra Hege Lein, Inger Lise Lein, Jan Sverre Lein, Kirsti Lein og Lisbeth Lein til Stian Aagård (27.12.2018)

Prestgårdsmoen 10 (Gnr 27, bnr 56) er overdratt fra Sverre Lein til Liv Johanne Lein (18.12.2018)

Strømsveien 8 (Gnr 21, bnr 38) er overdratt fra Einvika Sanitetsforening til Norske Kvinners Sanitetfor Nord-Trø (18.12.2018)

Prestgårdsmoen 10 (Gnr 27, bnr 56) er overdratt fra Liv Johanne Lein til Hege Lein, Inger Lise Lein, Jan Sverre Lein, Kirsti Lein og Lisbeth Lein (18.12.2018)

Andel av Bakkan 42 (Gnr 13, bnr 81) er overdratt for kr 750.000 fra Jan Birger Vistven, Lisbeth V Thomassen og Torstein Andreas Vistven til Inger Marie Vistven og Ivan Overgård (18.12.2018)

Sandmohavn 12 (Gnr 1, bnr 8) er solgt for kr 1.100.000 fra Frank Georg Forseth og May Britt Davidsen til Anastasia Sæther og Torgeir Sæther (14.12.2018)
Salget omfatter også Gnr 1, bnr 23

Gnr 27, bnr 125 er overdratt for kr 5.696 fra Opplysningsvesenets Fond til Coop Midt Norge Sa (13.12.2018)

Gnr 40, bnr 11 er overdratt fra Harald Hjelde til Ellen Marie Hjelde (13.12.2018)

Gnr 3, bnr 73 er solgt for kr 48.000 fra Flatanger Kommune til Beate Ramberg Myren og Nils Myren (10.12.2018)

Kvaløyseterveien 40 (Gnr 27, bnr 107, seksjon 1) er solgt for kr 352.000 fra Flatanger Montessori Sa til Flatanger Kommune (06.12.2018)

Vetlehagen 3 E (Gnr 13, bnr 373, seksjon 5) er solgt for kr 2.320.000 fra Trønderhus As til Henrik A Hansen Kløven (03.12.2018)