Nå fortsetter feiejobben på landets fritidsboliger

DSB vil øke brannsikkerheten i fritidsboliger.

ILDSTEDET: Under branntilsynet i fjor sjekket feier Kenneth Gåsbakk ildstedene og skorsteinen i hyttene nøye. 

Nyheter

– Brann- og feiervesenet forteller om hyppigere feil og mangler etter tilsyn i fritidsboliger, sammenlignet med andre boliger. Bygningsbranner i skorstein og ildsted forekommer også hyppigere i hytter, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), i en pressemelding.

I fjor startet arbeidet med å få feid og sjekket landets fritidsboliger, noe som blant annet betydde at feier Kenneth Gåsbakk i Lierne og Røyrvik måtte ta truger og snøscooter fatt for å få sjekket de nært 1.700 hyttene i området:


Nærmere 18.000 hytter og fritidsboliger skal feies i løpet av de nærmeste årene.

Denne jobben er ikke akkurat gjort i en fei

I løpet av de neste årene må feier Kenneth Gåsbakk i Lierne og Røyrvik feie nesten 1.700 hytter. Det betyr at både truger og snøscooter må tas i bruk for å få jobben gjort.


– Vårt inntrykk er at dette blir svært positivt mottatt. Ikke minst synes hytteeierne det er bra at feieren også kontrollerer at røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier er i orden, sier Pia Buen, Country Manager i Novasol, i pressmeldingen sendt av Novasol., som håndterer utleie av fritidsboliger.

Der står det også at feierne hyppigst finner feil på eldre hytter fra 1950- og 60-tallet, på grunn av slitasje og langtids bruk.