NSB utvider staben på Steinkjer fra 12 til 29 konduktører og lokførere.

Slipper timer med pendling

Marie Vik Røstad fra Levanger er en av flere konduktører som nå slipper å pendle til Trondheim for å starte arbeidsdagen på Trønderbanen.

Utvider: NSB har flyttet 13 konduktørstillinger og opprettett to nye lokomotivførerstillinger samt to administrative stillinger til Steinkjer. Det betyr at de nå er 29 konduktører og lokkførere stasjonert på Steinkjer, mot 12 tidligere. 

Nyheter

NSB har opprettet konduktørstasjonering i Steinkjer og flyttet 13 stillinger til siste stasjon på Trønderbanen. Det betyr langt mindre pendling for flere av dem som frakter pendlerne.