Tørkerammede bønder får nær 2,5 milliarder kroner i erstatning

Over 2 milliarder kroner er så langt utbetalt i erstatning til tørkerammede bønder. Sluttsummen vil dra seg mot 2,5 milliarder kroner.

Tørkesommeren 2018 rammet landbruket hardt. Bonde Lars Halvor Stokstad på Kløfta driver med korn, melk og kjøtt. I juni regnet han med å få en kornproduksjon under det halve av normal avling. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Nyheter

– Fjoråret ble et svært vanskelig år for veldig mange i landbruket, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) til NTB.

Ved utgangen av 2018 var det utbetalt 1,6 milliarder kroner i erstatning til bønder som fikk ødelagt avlingene sine på grunn av tørkesommeren, ifølge tall som Landbruksdirektoratet offentliggjorde mandag kveld.


14.419 har søkt om avlingssvikterstatning

Søknadstallet endte noe over prognosen, som var på 12.000 søknader. 269 millioner kroner er allerede utbetalt.

 

Rekorderstatningen fordeler seg på drøyt 11.000 ferdig behandlede søknader. Fortsatt står 4.000 søknader i kø for å bli behandlet – noe som fort kan gi flere hundre millioner i utbetalinger samlet.

Ikke over

– I tillegg hadde vi den såkalte tørkepakken i form av en tilleggsproposisjon i fjor sommer på 525 millioner kroner. Totalt er vi godt over 2 milliarder og nær 2,5 milliarder kroner før tørkeoppgjøret er over, sier Hoksrud.


– I løpet av de siste 35 årene er et sted mellom 15.000 og 20.000 sauer borte fra beiteområdet

Med normal bruk av utmarka, kunne tre sauebønder i Harran ha forsynt tørkerammede bønder på Østlandet med 1.100 rundballer.

 

Han legger til at de siste ti årene er det tre ganger utbetalt erstatninger over 75 millioner kroner – men under 100 millioner kroner.

– Når vi nå passerer 2 milliarder, sier det mye om omfanget og hvor krevende fjoråret var. Fortsatt møter jeg bønder som er bekymret for om de har nok fôr til resten av vinteren. Utfordringene er ikke over, sier Hoksrud.

Oppland på topp

Oversikten fra Landbruksdirektoratet viser at bøndene på Østlandet ble hardest rammet av tørkesommeren. Ved årsskiftet fordeler utbetalingene seg slik, med et snitt per søker på 142.000 kroner:

  •  Oppland: 390,6 millioner kroner fordelt på 2.927 søkere.
  •  Akershus: 186,2 millioner kroner fordelt på 1.763 søkere.
  •  Buskerud: 176,8 millioner kroner fordelt på 1.527 søkere.
  •  Østfold: 164,4 millioner kroner fordelt på 1.896 søkere.
  •  Hedmark: 159,8 millioner kroner fordelt på 1.458 søkere.

Blant kommunene topper Gjøvik med 42,7 millioner kroner til 228 søkere, etterfulgt av Ringsaker 40,8 millioner kroner til 380 søkere), Østre Toten (37,5 millioner kroner til 285 søkere), Gran (35 millioner kroner til 276 søkere) og Gausdal (34,2 millioner til 200 søkere).

Ødelagt av regn

Ifølge Landbruksdirektoratet var det ikke bare ekstrem tørke som ødela for kornbøndene i fjor.


Flertall for krisepakke til tørkerammede bønder

Det er flertall på Stortinget for å gi ekstra penger til bønder som er rammet av tørken. I Sverige har man allerede gitt en krisepakke på 1,2 milliarder kroner.

 

For mange bønder i Trøndelag, Rogaland og Hordaland ble en estimert tredje slått rammet av de store nedbørsmengdene som kom i løpet av høsten. Dette er forklaringen på at utbetalingene nå overskrider prognosene som ble utarbeidet tidlig på høsten i fjor.