Uavklart rundt flytting fra Åsen til Brumunddal

Arbeidsgruppen i Grilstad AS som skal vurdere Åsen-fabrikken fremtid, har ikke kommet til noen innstilling ennå. Den ventes klar medio februar.

Utreder: Fabrikksjef Ariel Strømmen ved Grilstad Åsen jobber med flyttespørsmålet. 

Nyheter

ÅSEN: Det var i oktober i fjor det ble klart at 48 fast ansatte og 15 deltidsansatte kan bli rammet dersom styret i Grilstad vedtar å flytte skjære- og ferskvareproduksjon av slakt fra Åsen til Brumunddal i år. Et internt nedsatt utvalg i selskapet skal komme med en innstilling til styret. Utvalget har så langt hatt to møter og skal ha to til før styret behandler spørsmålet medio februar, opplyser fabrikksjef Ariel Strømmen ved Grilstad i Åsen.