Varslet om ukultur i Helse Midt-Norge-ledelsen - mistet livsmotet

Anne Midtbust (60) var nær ved å ta sitt eget liv etter medfarten hun fikk i Sykehusapotekene.
Nyheter

Tidens Krav omtalte før jul saken om Anne Midtbust (60), som fra 2008 var leder av Sykehusapoteket i Levanger, og som har jobbet i helsevesenet i nærmere 30 år.