Mener Staten må bidra til å vedlikeholde kirkene.

– Trist at kirkene forfaller

– Så lenge etterslepet er så stort, har ikke politikerne vært flinke nok til å bevilge vedlikeholdspenger til kirkebyggene. Det er trist.

Bekymret: Kirkefagsjef i Nidaros bispedømme, Inge Torset er bekymret over det store vedlikeholdsetterslepet på kirkebyggene i Nord-Trøndelag.   Foto: Jostein Aardal, Namdalsavisa

Nyheter

Det sier kirkefagsjef Inge Torset i Nidaros bispedømme.