Sivilombudsmannen er misfornøyd med Frosta kommune:

«Mangler forståelse av ombudsmannens rolle»

Frosta kommune får krass kritikk av Sivilombudsmannen for å gi dårlige svar til en klagesak som angikk lukking av offentlige møter.

Får kritikk: Frosta-rådmann Arne Ketil Auran får kritikk for ikke å ha svart opp spørsmålene fra Sivilombudsmannen selv, til tross for at brevene var stilet direkte til ham. 

Nyheter

Trønder-Avisa klaget i høst til Sivilombudsmannen for å få en undersøkelse av Frosta kommunes praksis ved lukking av offentlige møter.