Ny kirkegård oversvømt av vann – kunne ikke senke kiste i jorda

Forholdene på den nye kirkegården på Otterøya har tidvis har vært så dårlige at jordpåkastelsen har blitt foretatt inne i kirka.

Spesielle forhold: Kirkeverge Helge Lauvnes i Namdal har registrert at ikke alt er optimalt på den nye kirkegården på Otterøya. I forrige uke var en grav full av vann og det var umulig å senke kista i jorda.  

Nyheter

OTTERØYA: Kirkeverge Helge Lauvsnes bekrefter at han har hatt samtaler med pårørende etter begravelser der jordpåkastelsen har måttet foregå inne i kirka på grunn av at kirkegården framsto som ei leirsuppe.