Ragnhild skal samle vekstbedriftene på Innherred

Flyndra AS, Snåsaprodukter AS, Jekta AS og Stas AS samles i et selskap. Ragnhild MaatlaSalomonsen har fått jobben med å forene kreftene i Inn-Trøndelag Vekst AS.

Utfordrer: Ny leder: Ragnhild Maatla Salomonsen, er ansatt som daglig leder i Inn-trøndelag Vekst As, en fusjon av Flyndra AS, Snåsaprodukter AS, Jekta AS og Stas AS.   Foto: Pia Marie Lerseth

Nyheter

De fire kommunene Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer fusjonerer sine vekstbedrifter til et felles selskap. Det nye selskapet skal videreføre den aktivitet som i dag utføres av Flyndra AS, Snåsaprodukter AS, Jekta AS og Stas AS.