Her vil Høyre ha parkeringskjeller i Steinkjer

Steinkjer Høyre går for Næringsforumets forslag – de vil ha parkeringskjeller i sentrum, under torget.

Parkeringshus: Her, un­der tor­get, øns­ker Christine Agdestein i Stein­kjer Høy­re å ha par­ke­rings­kjel­ler.  Foto: Bjorn Erik Ovrelid

Parkering må avklares som en naturlig del av kulturhussaken. Tilgjengelighet er en viktig faktor som er med og avgjør om hvorvidt man lykkes.

Christina Agdestein, Steinkjer Høyre
Nyheter

STEINKJER: Før jul gikk Steinkjer næringsforum ut med sitt høringssvar i reguleringen av kulturkvartalet. Altså sentrumsområdet hvor det nye kulturhuset eventuelt skal bygges. Hvorvidt kulturhuset faktisk vedtas, avgjøres trolig i slutten av januar.