Sparebank 1 SMN kjøper trondheimsbank

Kjøper bank som har spesialisert seg på små og mellomstore bedrifter.
Nyheter

Sparebank 1 SMN har fått aksept for kjøp av Debank fra aksjonærer som representerer 95,7 prosent av stemmene og kapitalen i Banken, samt 100 prosent av innehavnerne av tegningsretter.

Satser på SMB

- Med oss som eier får Debank større økonomiske muskler og en betydelig sterkere distribusjonskraft via banken, Regnskapshuset og nysatsingen Driv. Vi ser for oss et revitalisert Debank som blir enda mer spisset mot fakturakjøp, sier konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN i pressemeldingen.

Debank, som har hovedkontor i Trondheim, beskriver seg selv som en bank for små og mellomstore bedrifter. Sparebank 1 SMN opplyser i pressemeldingen at de øker sin satsing på nettop dette segmentet, og vil gjennom oppkjøpet styrke tilbudet innen fordringsfinansiering, som er et raskt voksende marked.

Minus-resultat

Debank har 18 ansatte. Ifølge pressemeldingen vil ingen ansatte bli overtallig som følge av oppkjøpet. Debank skal inntil videre drives som et datterselskap i Sparebank 1 SMN.

Pr. første halvår i 2018 hadde Debank en utlånskapital på 90 millioner kroner, driftsinntekter på 6 millioner kroner og et resultat før skatt på minus 13 millioner kroner.

Ved utløpet av tredje kvartal var det negative resultatet før skatt økt til 21 millioner kroner.

Oppkjøpet er ikke endelig godkjent, og er ifølge pressemeldingen fortsatt betinget av blant annet godkjenninger fra myndighetene.