TFoU tvinges til fusjon

Kunnskapsdepartementet forutsetter at Trøndelag forskning og utvikling fusjoneres med annen institusjon i løpet av året.

Landbruksdirektør Kirsten Indgjerd Værdal tror at dyrkajorda fortsatt vil være under press, spesielt er det samferdsel som er de største utfordringene.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

I et brev fra oktober går det fram at Kunnskapsdepartementet, går det fram at Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) må slå seg sammen med en annen forskning- og utviklingsinstitusjon (FoU) i løpet av 2019 for ikke å miste grunnbevillingen på rundt tre millioner kroner.