– Nå må vi bare gi gass, det er ingen tid å miste

Utdanningsminister Iselin Nybø (V) avfeier at Nord universitet bør få lengre tid på seg til å oppfylle kravene som universitet.

Fremad marsj: En engasjert forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) staket ut kursen for Nord universitets styre: Framover. Hun mener det haster med å fylle opp stipendiatstillingene som er utlyst for å nå kompetansekravene som gjelder for universiteter. 

Nyheter

Det er bare to år siden fusjonen mellom Universitetet i Nordland og høgskolene i Nord-Trøndelag og Nesna ble iverksatt som Nord universitet, og flere har krevd mer tålmodighet med det langstrakte universitet som strekker seg fra Vesterålen til Stjørdal. Flere kulturer skal smeltes sammen, og høyskoletankegangen skal erstattes med en universitetskultur.