Ble møtt av dette makabre synet på Verdal havn

To hjortekadavre viklet inn i et strømgjerde ble skylt på land i Verdal fredag.
Nyheter

VERDAL: – Vi så to hjorter sammensnurret av tau og deler av et strømgjerde rundt geviret. Det ser ut til å ha blitt deres bane.