Leirset: – Dette er ikke en beslutning styret bør ta

Ansattrepresentant Espen Leirset mener det er Stortingets oppgave å beslutte Nord universitets studiestedstruktur.
Nyheter

Under fredagens styremøte diskuterte styret hvilke kriterier som skal ligge til grunn når rektor først lager sin innstilling til framtidig studiestedsstruktur, før styret skal fatte sin beslutning senere.