Må betale 2.000 kr for å få beholde gammel strømmåler

300 av NTEs strømkunder nekter installering av automatiske strømmålere av frykt for stråling. Nå ilegges de et årlig gebyr på 2.000 kroner.

Protesterer: På grunn av frykten for helseskadelig stråling var Dag Hauffen fra Steinkjer (80) tidlig ute med å protestere mot de nye, automatiske målerne. Her er han avbildet foran sikringsskapet med den gamle typen strømmålere. Foto: Marius Langfjord  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Økobonde Dag Hauffen (80) i Steinkjer gikk allerede i januar i fjor hardt ut mot den storstilt utskiftingen av dagens strømmålere. Han og Kåre Hallager (79) i Grong har protestert både mot strålingen som de mener de nye strømmålerne med automatisk avlesning (AMS) avgir – og mot gebyret.