Dette har Høyre, Frp, Venstre og KrF blitt enige om

Nyheter

• De borgerlige partiene ønsker å fjerne muligheten for foster-reduksjon ved friske flerlinger før grensen for selvbestemt abort, men beholder paragraf 2c. Dette er en del av en handlingsplan for å redusere uønskede graviditeter.