Om etappevis drift i Tromsdalen

Den reguleringsplanen som skal sluttbehandles nå, er svar på bestillingen fra Verdal Kommunestyre.

  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Gunnar Gustad har i flere leserinnlegg stilt spørsmål ved behovet for reguleringsplan med et langt tidsperspektiv, sist i Trønderavvisa 22.01.19. Hovedhensikten med kommunedelplan og reguleringsplan for Tromsdalen, er nettopp å planfeste hvilke deler av forekomsten som skal utnyttes i et langsiktig perspektiv. Naturvernforbundet, lokalt og på fylkesnivå, har tidligere vært veldig tydelige på at de ønsket en langsiktig plan for kalkvirksomheten i Tromsdalen.