Mener foreldre må ta større ansvar for barn og unges fysiske aktivitet:

Bekymret over kraftig fall i fysisk aktivitet

Foreldre må ta større ansvar for at barn og unge er fysisk aktive i ungdomsårene, mener professor Pål Arild Lagestad ved Nord universitet.

Flere er passive: Pål Arild Lagestad synes nedgangen i fysisk aktivitet blant ungdommer på andre året på videregående skole er særlig bekymringsfull.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Jeg mener at foreldrene må anstrenge seg litt mer for å la ungene få prøve ulike ting. Vi vet at 95 prosent av guttene begynner med fotball, men mange faller fra.

Pål Lagestad, Nord Universitet
Nyheter

Sammen med Oddbjørn Floan ved Idrettens testsenter i Steinkjer har Lagestad fulgt aktivitetsgraden til 124 ungdommer fra de startet på ungdomsskolen og fram til de gikk ut videregående skole i 18-19-årsalderen.