40 prosent av tenåringene går ut av idretten

Fire av ti trøndere er medlem i ett eller flere idrettslag. Men frafallet er stort i tenårene.

186.000 medlemmer: Trønderske idrettslag har til sammen 186.000 medlemmer, det betyr at hver fjerde trønder er medlem i sitt lokale idrettslag.  Foto: Erlend Malmo

Nyheter

56.675 barn i alderen 6-12 år er medlemmer av ett eller flere idrettslag i Trøndelag. Men i aldersgruppen 13-19 år er det kun 33.636 medlemmer.