Utsetter reguleringen av Tromsdalen

Mot fem stemmer ble det vedtatt å sende reguleringsplanen tilbake til administrasjonen.

Avstemming: Fra avstemmingen om å utsette reguleringen i Tromsdalen.  Foto: Elin Sofie Lorvik

Nyheter

Mineralforekomsten i Tromsdalen og muligheten til å påvirke utvinnelsen fremover i tid og de samfunnsmessige konsekvensene dette vil gi, var tema for debatt i kommunestyret i Verdal mandag.