Veidekke vant anbud i Verdal - drypper på Grande

Verdal bo- og behandlingsenter skal bygges av Veidekke med Grande med på laget.

69 dekar: Planområdet ligger cirka 0,8 kilometer øst for sentrum. Planområdet er på ca. 69 daa. Det er avsatt i kommunedelplan for Verdal by som offentlig formål. Til høyre ses Verdal videregående skole.  Foto: Skisse Verdal kommune

Nyheter

Mandag ble det klart hvem som får anbudet på det planlagte helsehuset i Verdal kommune. Planlagt byggestart er 1. januar 2020.

Stor og viktig jobb

Valget falt på Veidekke entreprenør AS, som stilte anbudet sammen med Grande Entreprenør AS. Grande er eid 80 prosent av Veidekke og prosjektet er vunnet med en prosjektgruppe som er et arbeidsfellesskap mellom Grande og Veidekke Entreprenør Trondheim.

– Dette er selvfølgelig en stor og viktig jobb for oss, men det er også vikig for byggebransjen lokalt, opplyser Morten Hynne i Grande.

Sammen med de er også Norconsult, Caverion og pka Arkitekter.


Det blir klart hvem som får bygge helsehuset i Verdal mandag

Mandag 28. januar blir det klart hvem som får anbudet på det planlagte bo- og omsorgssenteret i Verdal kommune.

 

Helsebygget skal inneholde omsorgsboliger, sykehjemsplasser og sentralkjøkken. Det åpnes også for utvidelse av Verdal videregående skole.

Tre byggetrinn

Verdal bo- og omsorgssenter skal inneholde institusjonsplasser med tilhørende aktivitets- og servicefunksjoner samt et produksjonskjøkken. Det planlegges gjennomført gjennom tre byggetrinn.

  • Byggetrinn 1, 132 beboerrom og produksjonskjøkken
  • Byggetrinn 2, 48 beboerrom
  • Byggetrinn 3, ombygging eller riving Verdal bo- og helsetun, 96 beboerrom
     

Tre etasjer

Det planlegges utbygging i 3 etasjer i alle byggetrinn for å få plass til de ønskede funksjonene.

Planområdet brukes i dag til Verdal bo- og helsetun og Verdal videregående skole med tilhørende adkomst, parkeringsarealet, uteareal, idrettsbane, skotthyllbane og klubbhus.

  • Inngåelse av kontrakt vil skje 8. februar.
  • Planlagt byggestart er 1. januar 2020.
  • Innflytting er planlagt 1. oktober 2021, ifølge siste informasjonsskriv fra Verdal kommune 21. desember 2018.

Kostnader for samspillsfasen med utvikling av bygget er beregnet til 16.500.000,- eks mva.


Diskusjon rundt helsehuset i Verdal

Helsehusanbud kommer trolig i november, om det ikke kommer politiske protester.

 

Fikk flere svar om bo og behandlingssenteret i Verdal

Mandag fikk Arild Pedersen (Ap) svar på etterspurt informasjon om det nye helsehuset.