Kvotejakta på gaupe klagebehandlet og vedtatt

Fosen Naturvernforenings klage nådde ikke fram – 25 gauper kan felles i Trøndelag og Møre og Romsdal fra 1. februar til 31. mars.

Trygg: Sju gauper ble felt i Nord-Trøndelag på jaktas første dag. Gaupa på bildet unngår å bli jaktet på, siden den holder til i Namsskogan familiepark.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Rovviltnemnda fattet 26. oktober 2018 vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal), for vinteren 2019. Fosen Naturvernforening påklaget vedtaket, men Klima- og miljødepartementet har klagebehandlet saken og har opprettholdt rovviltnemndas vedtak for regionen. Dermed åpnes det for jakt på 25 gauper, maks ni voksen hunndyr, 1. februar. I Oppdal og Røros er det kvotefri jakt på kattedyret.

Tre gauper i nord

Startkvoten er satt til 21 dyr hvorav sju voksne hunndyr og fordelt slik for forvaltningsområde i Trøndelag:

Fem gauper, hvorav maks to voksne hunndyr.

  •  Delområde A: Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal og Meldal: To gauper
  •  Delområde B: Steinkjer: En gaupe
  •  Delområde C: De deler av forvaltningsområdet som er nord for Steinkjer: To gauper

Utenfor forvaltning

Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet av kvotefri jakt: 14 gauper

  •  Delområde A: Indre Namdal: Ni gauper
  •  Delområde B: Fosen: Tre gauper
  •  Delområde C: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet, blant annet Leka og Vikna: To gauper

To gauper påkjørt av bil

Det er påkjørt og drept to gauper av bil i Trøndelag etter at rovviltnemnda fattet sitt vedtak om kvote. En voksen gaupe med ukjent kjønn i Namsskogan og en unge i Orkdal. Disse to dyrene trekkes av den vedtatte kvoten.

Meld fra om familiegrupper

Fylkesmannen ønsker en  best mulig oversikt over gaupebestanden i fylket, og oppfordrer derfor alle om å melde fra om synsobservasjoner eller sporobservasjoner av flere gauper i lag i perioden frem til 1. mars. Meldinger om observasjoner sendes til nærmeste SNO-rovviltkontakt, eller via www.skandobs.no