KOMMENTAR:

Nå er det kulturen sin tur

Steinkjer satser framtidsrettet på kulturopplevelser for innbyggerne, skriver Gunn Magni Galaaen.

SATSER PÅ KULTUR: Onsdag kveld sa Steinkjer kommunestyre ja til å bygge et nytt kulturhus i Steinkjer sentrum. Så vil historien vise om det nye kulturhuset i Steinkjer – sentralt plassert midt i bykjernen – blir like vellykket som kulturhuset i Stjørdal har blitt. Foto: Marius Langfjord 

Ta gjerne en statsrådspost fra en trønder, men du kødder ikke med kulturlivet vårt. Det er selve limet.

Gunn Magni Galaaen, redaktør i Trønder-Avisa.  

Nyheter

Onsdag kveld sa Steinkjer kommunestyre ja til å bygge et nytt kulturhus i Steinkjer sentrum. Et prosjekt til nærmere en halv milliard kroner. Det er svimlende mange penger. Men som det ble sagt i debatten: Nå er det kulturen sin tur. Det tok riktig nok noe tid også i Steinkjer for å fatte de endelige vedtakene. Arbeidet med kulturhusplaner ved torget har pågått siden 2004. Slike store prosjekter skal modnes, og gode løsninger skal få tid til å vokse. Dermed er sjansen for å lykkes også større.


 

Lokalpolitikerne i Steinkjer var «heldige» i den forstand at de hadde en kommune å skjele til som gjorde et tilsvarende valg for noen år siden. I Stjørdal var kommunestyret bortimot delt på midten – og det var bitter kamp helt til kulturhuset sto ferdig. I dag har kritikken stilnet. Kimen er blitt en viktig møteplass for hele kommunen, som ikke minst de yngste og de eldste har vist å gjøre seg nytte av i stort monn – noe som er interessant, ettersom det nettopp var disse gruppene som motstanderne fryktet ville bli skadelidende dersom kommunen reiste et monumentalt kulturbygg.

I Levanger gjorde politikerne det motsatte valget, og takket nei til en sammenslåing av bibliotek og kino, som var en slags minivariant av et etterlengtet kulturhus i trehusbyen. Politikerne lover å ha kulturhus med i langtidsplanene, men i omkampsbyen begynner innbyggerne å miste trua. 20.000 innbyggere i Levanger kommune står uten kinotilbud fra nyttår. Bibliotek skal byen fortsatt ha – det er lovpålagt, men bygget biblioteket ligger i må renoveres og det samme må Festiviteten som fortsatt skal bestå som et kulturbygg. Tilbake står et tilnærmet dødt sentrum, og en handelsstand og en restaurantbransje som kjemper for å overleve.

Nå skal man vokte seg vel for å la et brusende kulturhjerte ta helt overhånd. Å sammenligne gode naboer er ikke alltid like rettferdig – eller lett. Hardt pressede kommuneøkonomier er selvsagt en del av helheten, og det er viktig og riktig å tenke seg godt om. Og kommuneøkonomien er presset, både i Levanger, Steinkjer, Verdal og Stjørdal. Det vet vi. Likevel er det gledelig å se at de fleste kommunene nå ser kultursektoren som en del av helheten for å bygge identitet, gi bolyst og positive ringvirkninger for kommunens innbyggere. Tendensen har vært at kulturen har vært offer på vektskåla i altfor mange år. At det nå satses på et Prosjekt Jacob i Steinkjer vil komme hele nordre del av Trøndelag til gode, det er det ingen tvil om.

Å satse på kultur vet vi kan gi ringvirkninger i form av både bolyst, befolkningsvekst og næringsutvikling. Men det er ikke dermed sagt at å investere i kostbare kulturhus gir garantier for positiv stedsutvikling, eller lykkeligere innbyggere for den sags skyld – det må innhold til. Nå er det er ingen nyhet at det spirer og gror i et mangfoldig kulturliv i Trøndelag. Og publikum strømmer til teaterforestillinger, konserter, festivaler og andre kulturarrangement. Vi soler oss i kulturglansen under Steinkjerfestivalen i Steinkjer, Marsimartnan på Levanger, Olsokdagene på Stiklestad, Vømmølfestival i Verdal, Rockegallaen i Namsos, Slottsoperaen i Stjørdal – og Pe-Torsa oppi Li der det samles på tusenvis av trøndere og andre nysgjerrige, som ler seg skakke av galskapen. Opplevelser, berikelser, deltakelser, inkluderende mangfold. Ta gjerne en statsrådspost fra en trønder, men du kødder ikke med kulturlivet vårt. Det er selve limet.

Så trenger vi egentlig nye hus for alle disse opplevelsene? Svaret er ja. Vår tids mennesker har både økonomisk og på andre måter overskudd til flere og bredere opplevelser enn tidligere generasjoner hadde mulighet til. Kommuner som satser på kultur viser at de går inn i framtida med rett side først. Det er dessuten verd å merke seg at i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag er det funnet sammenhenger mellom god helse og deltakelse i kulturlivet. Ved å sammenligne opplysninger om deltakelse i kulturelle aktiviteter med helseopplysninger, fant HUNT-undersøkelsen (Hunt 2011) at alle som konsumerer kultur i en eller annen form opplever bedre helse, er mer tilfreds med livet sitt og har mindre forekomster av angst og depresjon, sammenlignet med folk som ikke er så opptatt av kultur.

I Stjørdal har satsingen på kulturhus stanset «kulturlekkasjen» til Trondheim, og ført til at man isteden trekker folk fra områdene omkring. Kommuner som velger kulturen vekk, vil over tid få problemer med å trekke til seg unge og innovative innbyggere. Når man slår flere kulturinstitusjoner i lag, får man utnyttet synergieffektene av hverandre. Derfor funker det for Kimen i Stjørdal, derfor vil det lykkes for Prosjekt Jacob i Steinkjer. Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes er ikke i tvil om at Kimen kulturhus har forandret Stjørdal. Kinobesøket har stabilisert seg på en firedobling siden før Kimen, og omsetningen i restaurantnæringen har doblet seg i samme periode. Det bys på konserter, forestillinger, opplevelser. Ingen snakker lenger høyt om at herligheten kostet hele 717 millioner kroner i 2015. Nettopp fordi det ble en vinn-vinn-situasjon for innbyggerne som strømmer til kulturhuset i sentrum av Stjørdal.

Så vil historien vise om det nye kulturhuset i Steinkjer – sentralt plassert midt i bykjernen – blir like vellykket som kulturhuset i Stjørdal har blitt. Dette handler ikke bare om innholdet i huset som om få år skal stå ferdig, det handler også om innholdet i småbyens sentrum. Vi har de siste årene sett at gamle bysentrum over hele landet sliter fordi folk og aktiviteter trekkes ut, til nye kjøpesenterområder. Vi tror kulturhuset i Steinkjer vil trekke mer liv til sentrum og slik bygge opp under de næringsaktiviteter som naturlig hører hjemme der. Det er bare å gratulere befolkningen i Steinkjer-regionen med arbeidet med å etablere en «ny» bykjerne med kultur og opplevelser i sentrum.

Og kanskje kan det gi ytterligere inspirasjon til politikerne i Levanger som fortsatt sitter på gjerdet, og dingler med beina.

Gunn Magni Galaaen, Redaktør i Trønder-Avisa.