Trenger «grasrotpoliti»

135 politiansatte skal trygge 104.000 innbyggere i Namdalen og Innherred. Flere blir det ikke før tidligst i 2020.

STIL­LER KRAV: – Vi har le­vert på po­li­ti­re­for­men, og må ha fle­re folk i åre­ne fram­over. Vi får in­gen fle­re stil­lin­ger i år, men mitt per­son­li­ge øns­ke er fem fle­re i 2020, sier po­li­ti­in­spek­tør Snor­re Haug­dahl. Foto. Ma­ri­us Lang­fjord  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

STEINKJER: Den geografiske driftsenheten (GDE nord) dekker et areal på 22.000 kvadratkilometer. I øyeblikket er politidekningen 1,47 per 1.000 innbyggere i Namdalen og «bare» 1,13 på Innherred. Politiinspektør Snorre Haugdahl er klar på at bemanningen må opp for at politiet skal levere resultatene som samfunnet forventer.