Bondelaget krever mer for dyrkajorda når ny E6 legger beslag på store arealer

Bønder som må avgi kornåker til ny E6, får rundt 30.000 i erstatning per dekar. Prisen må opp, mener Bondelaget.

Matjord under asfalten: Arne Moksnes kjempet lenge imot utbygging av E6 på dyrkajord, men til slutt måtte han selge for 14 kroner kvadratmeteren. Foto: Eva Hilde Myrvold  Foto: Eva Hilde Murvold

Nyheter

I løpet av de kommende årene legges cirka 1.500 dekar matjord under asfalt. Byggestart for ny E6 fra Kvithammer til Åsen er neste år, mens ny vei videre til Mære er flere år fram i tid.

– Det er ofte fine formuleringer om å ta vare på matjorda i innledningen til byggeprosjekter, men så ser vi at matjorda taper gang på gang på gang fordi det er flatt og fint og dermed billigst å bygge der. Vi ønsker at det skal regnes pris for fremtidig produksjon og betales mer til bonden – samtidig som deler av kjøpesummen settes av i et fond for fremtidige generasjoner, sier Borgny Kjølstad Grande, leder i Nord-Trøndelag Bondelag.