Bondelaget krever mer for dyrkajorda når ny E6 legger beslag på store arealer

Bønder som må avgi kornåker til ny E6, får rundt 30.000 i erstatning per dekar. Prisen må opp, mener Bondelaget.

Matjord under asfalten: Arne Moksnes kjempet lenge imot utbygging av E6 på dyrkajord, men til slutt måtte han selge for 14 kroner kvadratmeteren. Foto: Eva Hilde Myrvold 

Nyheter

I løpet av de kommende årene legges cirka 1.500 dekar matjord under asfalt. Byggestart for ny E6 fra Kvithammer til Åsen er neste år, mens ny vei videre til Mære er flere år fram i tid.